Многофункционален център за комуникация и творчество, СОУ „Петко Рачев Славейков“, Трявна

Деница Иванова, ВСУ "Любен Каравелов", София


за проекта


Реалната подложка върху, която разработвам проектното си решение за Училище на бъдещето е СОУ „Петко Рачев Славейков“-гр.Трявна. Разработката обхваща едно от крилата от сградата на училището на втория етаж, където се помещава понастоящем кабинет по изобразително изкуство, едно затворено помещение, в което са складирани книги и учебни материали, голям коридор и фоайе,  и има за цел да се оформи една нова, творческа образователна среда. След реконструкция  да придобие следния вид: съединяване на пространствата между кабинет 1 и учебна зала 1  в едно общо помещение, което да стане многофункционална зала.  Преходното пространство, включващо голям коридор и фоайе е преоформено така, че да бъде комфортно място /наподобяващо градска среда/, което спокойно да се ползва от ученици и учители като място за събиране и комуникация, свободно време и творчество с различни кътове. Стените на пространството са изпълнени с постижения на ученици и информационни табла за училищния живот.Кабинет 3 се превръща в склад към мултифункционалната зала, а кабинет 2-клуб”Дебати”.Настилките в помещенията да бъдат подменение както следва:клуб”Дебати”-ламинат; мултифункционална зала -винилова настилка;коридор и фоайе-мазаечен под.

Обемно-пространственото решение е изградено на базата на проучване на традициите както на училището,така и на историята и битието на гр.Трявна. Взимайки дърворезбата като отправна точка в моята разработка реших обемно-пространствените ми елементи да бъдат кръгове и овали,които потъват или изплуват в пространството. И всичко това се явява един модерен прочит на традициите в този край ,а именно майсторството на Тревненските занаятчии и дърворезбари.

ФОАЙЕ-”МАЛЪК АМФИТЕАТЪР”

Празното фоайе е трансформирано в място за срещи, открити уроци и артистични прояви от неформален характер. Амфитеатъра е изграден от неподвижно обзавеждане,но има и лесно преместваеми места за сядане, които биха били полезни при провеждането на открити уроци или музикални прояви.Фоайето е има безжичен интернет и места за зареждане на компютри .

КОРИДОРА-”ГРАДСКА СРЕДА ”

Коридорът е превърнат в място наподобяващо “градска среда”, което  да се ползва от ученици и учители като място за събиране и комуникация, свободно време с кътове за четене,места за излагане творчеството на учениците и места за почивка(подвижни меки модули).

 “Градската среда” е инспирирана от атмосферата на старият град на гр.Трявна,стената с прозорците-къща с места за сядане, която е разположена в един зелен двор ,в който с пастели и знание можеш да нарисуваш своя свят.Пастелите са препратка към детството, но в същото време са и символ на това,че всеки рисува своето бъдеще.  В общото пространство на коридора са маркирани трите основни притегателни центрове ,а именно мултифункционалната зала, клуб ”Дебати” и експозиционната зона за дейностите и проектите на училището. Експозиционната зона е изградена с цилиндрични тела,които имат вградено осветение и в тях могат да се излагат проекти от обучението,постижения на учениците и т.н.Осветението е с LED пури, които подчертават ъглите и се противопоставят на овалните форми в цялото пространство.

УШИРЕНИЕТО НА КОРИДОРА-”ДЪРВОТО НА ЗНАНИЕТО”

„Дървото на знанието “ е един символ на израстването на детето в училище и за това в основата на „дървото“ е мястото на книгите. Неподвижната мебел е изградена от кориан и има вградено осветление, завършека на „дървото“ са акустични панели, които напомнят корона.

КЛУБ”ДЕБАТИ”

Интериорът е решен в по-делови вид като са използвани за акцент синият и червеният цвят, които взаимно се уравновесяват.Тук са използвани по-наситени и активни цветови комбинации,които подчертават функцията в помещението. Обособени са места за презентация,дебати и делови срещи.Изградена е библиотека с необходимият капацитет и е поставена и интерактивна бяла дъска и мултимедия.Тук ще се провеждат организационни срещи на училещен клуб”Дебати” .

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА

Залата може да бъде използвана както като лекционна зала за презентации и обучения на учителският колектив,така и за зала за работа по проекти от ученици и учители,провеждане на курсове и workshop-и.С така оформеното пространство училището ще има възможност да реализира съвременни форми и методи на образование, които в традиционните класни стаи са невъзможни.Оформена е общодостъпна библиотека във формата на “дърво на знанието” ,която прелива като обемно-пространствено решение в акустичен таван. Осветлението на помещението е решено с два вида осветителни тела-LED пури и вградени LED луни в окачени MDF пана.

Интериорът е решен в светли и пастелни тонове,като зеленият цвят е избран не случайно, а именно защото той успокоява и съсредоточава, комбинацията му с жълтото води до засилване на креативността.Отворите към коридора увеличават визуалната връзка вън-вътре и зантригуват.

Поставена е интерактивна бяла дъска,мултимедия и озвучителна уредба.В залата е изграден двоен инсталационен под и окачен таван, настиликата е светло сив винил. Обзавеждавено в залата е модулно и лесно преместваемо с различни комбинации.

Преоформеното училищно пространство и вградените в него технологии имат за цел да създадат приятна за учене среда,  да подобрят учебния процес и да обогатят знанията на учениците.В същото време то да бъде многофункционално, удобно, приветливо, динамично променящо се, ергономично и безопасно общностно място.Училищното пространствое оформено, така че всяко дете да намери своето място и да се чувства добре в две отношения: учебна среда като материална база и учебна среда като вътрешноучилищни взаимоотношения.

Автор


Деница Иванова

Университет: ВСУ

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2017 г.