51 СОУ “ Елисавета Багряна”

Тина Николова, Ecole Nationale Supérieure d\'Architecture de Paris-Belleville, Париж


за проекта


Училището е мястото, където децата прекарват по-голяма част от времето си.

Класните стаи трябва да са весели, цветни, приветливи. Трябва да бъдат място, където децата отиват с удоволствие, а не по задължение.

Проектът, който представям е вдъхновен от настроението и цветовете.

Основната идея е с минимални усилия, да се постигне максимален ефект. Цветни подови настилки, цветни модулни маси за учениците, които да позволят лесна преподредба и цветни акценти по стените дават идентичност и разпознаваемост на кабинетите.

Общите елементи ввъв всеки един от кабинетите дават въможност за по-лесна трансформация.

Основната част  от проекта е от подбора на цветовете – основните цветове са зелено, жълто, червено и синьо

Всеки кабинет има своята светова идентичност, чрез цветовият подбор.

Пространствата пред стаите се оформят като неформално място за общуване между учители, ученици и родители. Същевеменно са приятно място за почивка между часовете. Оформлението е с весели и приятни цветове, за да създава весело настроение и приятна светлина.

Цялостната идея на проекта е чрез въздействието на цветовете да създаде приятна и весела обстановка за ученици, родители и учители. Обстановка, която ще улесни учебният процес, общуването и ще направи забавлението и училищното ежедневие едно цяло.

Проекта цари създаване на творческа среда за развитие и подпомага лесната пространствена организация на помещенията според моментната необходимост.

Кабинетите разполагат с модулни мебели, които могат да се ‚сглобяват според случая – за индивидуална или екпина работа, както и за целите на събрания, презентации и конфернеции.

Във всеки кабинет има разположени технически средства за обучение – компютри, таблети и ‚умни‘ дъски.

Кабинетите разполагат и с необходимото оборудване за провеждане на експерименти за целите на обучението.

‚Общите‘ кътове на етажите, могат да послужат, както за отдих, така и за учене и общуване между родители, ученици и учители.

Те са решени в същата цветна и весела стилистика, както и кабинетите по предмети.

В заключение, основната идея на проекта е да се създаде цветна и весела атмосфера за ученици и учители, която да създава настроение и да подпомага учебният процес.

Автор


Тина Николова

Възраст: 27

Университет: Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2013 г.