Природно- научен център – многофункционални зали, Перник ПМГ „Христо Смирненски“

Анита Крамарска, Нов Български Университет, София


за проекта


ПРОЕКТЪТ

Избрах този проект, защото се намира в близост до София, самата сграда има интересна архитектура и състоянието на кабинетите е не просто вехто, а много много старо в подобно на това и аз съм учила физика, химия и биология и класната стая също.

С проекта си целя да постигна не само по-добра среда за учене на учениците, а и за преподавателите по – добра среда за преподаване и желание за развитие на науките и времето прекарано в училище да е по – приятно, а не по задължение.

А това се постига с приятна среда, добри технологии и най- вече атракции и събития в учебната среда във и извън учебно време.

Проекта представлява обновяване и реконструкция на няколко помещения с цел максимално удобство и максимално място за нуждите на училището.

В проекта се разглеждат и развиват два етажа от съществуваща сграда с височини на етажите от 4,00 м., където се поставят различни видове окачени тавани и с различни височини 3,80;3,70 и 3.40 м. Целта на тези тавани е интериорен акцент и по- добро отопление и охлаждане на етажите.

ТЕХНОЛОГИИ

Във всяка стая се предвиждат нови осветителни тела с необходимият капацитет лукове за такъв тип учебно заведение.

Електронни дъски, бяла дъска и класическа черна дъска.

Прожектори за мултимедии, където е необходимо и преносим прожектор и стена в залата за след учебна дейност.

Чинове единични и двоини в различни цветове съчетани със интериора на съответната стая или кабинет, работни маси за часовете по физика и химия, работни маси със компютри в стаите за учителите и в залата за след учебна дейност.

Нови шкафове за съхранение във стаите и складовете и за лични вещи на учениците в коридорите.

АРХИТЕКТУРА

Осен намесата в складовите части, която се вижда на чертежите и на администрацията , библиотеката и учителската стая не се предвижда, защото стаите и кабинетите са достатъчно голями и добре разположени за функциите си.

ИНТЕРИОР

Акценти в интериора на стаите, кабинетите, коридорите и фоайетата са осветителните тела, окачените ставани и зелените стени.

Като искам да наблегна на окаченият таван в кабинета по география и астрономия, които е пак на три нива с небесно син цвят плоскости и осветителни тела, които представляват съзвезсия и едно по дебело осветително тяло, което представлява част от кривата, която е на небесната карта и в следствие и огледален неен образ.

В кабинетите по природни науки има също качени тавани, но озеленени.

По стените има зелени пана, които са не само акцент, но и естествен осветител на въздуха, по-добро психическо предразположение на учениците, но и за по-добра акустика.

ЦВЕТОВЕ

Цветовете са подбрани, така че допълнително да допринасят за средата в стаите, където са избягвани мразните или прекалено наситените нюанси на цветовете.

Наблегнато е на зеленото (резеда),  оранжево-жълто, жълто, небесно синьо и бяло.

МОДУЛНОСТ

Модулност, чрез класически чинове за сядане единични и двоини се постига, чрез това че има достатъчно място в стаите след като се избягват подиуми или стъпаловидно, театрално разпределение на стаите.

В така представеният идеен проект има за цел да развие средата с минимално средства, но с максимален резултат за учениците и техните учители.

Една приятна и различна среда, където техниката е на почит и достъпна за всеки.

 

Автор


Анита Крамарска

Университет: Нов Български Университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2017 г.