Център по Природо-математически науки, 18 СОУ „Уилям Гладстон“, София

Азатухи Саргсян, Мима Настева, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Прозрачно образование

Все по-често се говори за остарялата система за образование в България, за липса на стимул и интерес както от страна на учениците, така и от страна на преподавателите.

Правилният подход за подобряване на обучителният процес днес е свързан не само с интегриране на високи технологии в системата за образование. Основен проблем е липсата на правилно общуване между учители и ученици, както и предразполагането на такова между самите деца. Учебният процес трябва да предизвиква любопитство и освен да информира, да възпитава умения и да развива въображението на децата.

Това е комплексен, интердисциплинарен въпрос и според нас за решаването му е необходимо да се създаде устойчива стратегия включваща освен подобряването на „физическата“ учебна среда и интерактивното информиране на децата с помощта на новите технологии  също и даване на възможност учениците сами да проявят интерес към учебния процес вместо да изпитват страх от него и да придобият самочувствие сами да търсят отговори.

И тъй като средата за образование е важна, а сградите на повечето училища са построени преди години спрямо остарели строителни и архитектурни принципи, трябва да се търсят правилни подходи в реновациите им. Най-често те зависят от конкретната сграда на училището, историята, местоположението и както и актуалният профил.

18 СОУ „Уилям Гладстон“ е средно училище в град София, което е известно с това, че в него се изучават източни езици като китайски, японски персийски и арабски. Училището смята да изгради модерен Център по природо-математически науки който в бъдеще да се превърне в национално утвърден комплекс за подготовка на бъдещи студенти в областта. Проектът предвижда трансформиране на част от училищната материална среда (три класни стаи и едно хранилище) в експериментални и дигитални лаборатории.

Основната идея на проекта е създаването на малка стъклена галерия, свободно преминаваща през всички стаи на природо-научния център и предоставяща възможност за общуване, четене и творчество. Това е едно уютно пространство със сравнително ниска височина, което ще бъде достъпно за всички - както за ученици, учители и родители, така и за външни посетители и гости на училището, когато има дни на отворените врати. Това би създало „прозрачност“ на учебния процес, т.е възможност той да бъде достъпен за повече хора независимо от възрастовата група или тясно-профилираната паралелка в която попадат.

 Галерията създава визуална и пространствена връзка между отделните кабинети и коридора, като същевременно съдържа в себе си малка библиотека и множество възглавници за ниско сядане.

Подобрена е и връзката на стаите с коридора, като съществуващите дървени врати на кабинетите са заменени с нови - изцяло стъклени. В самия коридор също са предвидени места за ниско сядане и вътрешно озеленяване.Проектът също има за цел да трансформира сектора в център с внедрени модерни системи за обучение: интерактивни бели дъски във всички кабинети, оборудване с таблети поне на един от тях. Предвидени са външни вертикални дървени щори за източните прозорци, с които се цели да бъде подобрен светлинния микроклимат на стаите през ранните сутрешни часове.

Автор


Азатухи Саргсян, Мима Настева

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а