"Езиков център и фоайе", Първа Езикова Гимназия, Варна

Христо Карацанов, Виктор Иванов, МГ "Д-р Петър Берон", Варна


за проекта


1. Мултифункционален кабинет
 

Нашият проект е съсредоточен върху модернизирането на класните стаи в Първа Езкикова Гимназия в град Варна. Стандартната класна стая включва петнадесет чина, учителско бюро и бяла дъска. Промените, които предлагаме, водят до преобразуване на стаята в най-съвременен вид - внедряване на технологии, чрез които процесът на обучение ще бъде по-интересен за учениците. Те ще позвоят на учениците да използват новите знания, за да бъде по-лесно усвояването им.
 

Планираме да използваме най-модерната технология на двадесет и първи век, а именно специални Touch маси - мултитъч маса с интуитивен сензорен интерфейс. Всяка маса ще се ползва от четирима ученици. Работата на няколко човека на една маса ще подобри екипната работа на учениците. Вместо бяла дъска ще бъде поставен осемдесет и четири инчов Touch панел, на който учителят ще показва нагледно обучителни материали по време на часовете. Ще отпадне необходимостта от средства за закупуването на маркери, тебешири и помощни материали за почистване на дъските.

В масите ще има вграден, достатъчно мощен компютър, а панелът ще бъде свързан с компютър, който ще е разположен на бюрото на учителя. Този компютър ще бъде специален и от него ще бъде възможно да се наблюдава и контролира работата на ученическите маси. Вместо стандартна клавиатура ще се използва нова виртуална такава, която е преносима и много компактна в сравнение с познатата ни стандартна клавиатура.
 

Предвиденият Touch панел и голямото помещение са подходящи за представяне на презентации, видеоматериали, диаграми и др. Също така на тавана ще бъдат разположени високоговорители, които ще озвучават цялата стая.

Планираме осветлението в залата да бъде LED, подобно на това в офисите. Температурата в помещението ще се регулира с помощта на два климатика. Няколко камери и алармена система ще служат за охрана и наблюдение на модерната техника и случващото се в помещението.
 

Към тази конфигурация ще бъдат добавени и очила за Виртуална Реалност, чрез тяхната необятна функционалност учениците ще придобият още по-задълбочени знания за науките, които изучават. Най вече в природните науки – Физика, Химия, Биология, които се изучават в училището на чужди езици.
 

2. Фоайе

Тук учениците ще могат да контактуват помежду си, относно интересите им в областта на музиката, изкуството и др. Като технология ще бъде поставен огромен панел и няколко говорителя. Същият може да бъде използван и като информационно/рекламно табло за важни/предстоящи събития. Друга функция е излъчването на различни научно-популярни канали на чужд език. На една от стените е разположена голяма секция за книги, които всеки може да ползва в междучасието и по този начин да се създават общи теми за разговор.

Идеята ни е учениците, чрез тези нови методи, да бъдат по-общителни, да няма прегради между тях, да работят повече в екип и да усвояват по-лесно учебния материал.

Технологиите се движат напред и ние трябва да се развиваме заедно с тях!

Автор


Христо Карацанов, Виктор Иванов

Възраст: 17

Университет: МГ