Класна стая, ОУ "Светлина", Тополица

Михаела Георгиева, Ася Андреева, СГСАГ "Хрито Ботев", София


за проекта


Изготвихме за тази цел макет на класна стая и за образец ползвахме ОУ "Светлина" , гр.Тополица , сектор география и история.
Поради това ,че избраната от нас класна стая е част от училище, в което се учи 1-ви до 8-ми клас,а география и история се преподава от 5-ти до 8-ми клас,сме запознати ,че се преподава световна география и за тази цел е поставена карта на света върху стената.Същата причина ни води до заключението ,че поставения в залата учител често ще я използва в течение на уроците и това ни доведе до идеята ,че кръглите чинове са най-удачни за тази цел, за да могат в часовете по география да обръщат само столовете ,така че да виждат картата ,а не целите чинове както би станало, ако бяха изработени квадратни.
Картините свързани с важни моменти от българската история са поставени с цел да се събуди интереса на учениците и към този сектор.
Сметнахме за удачно да ги включим, защото смятаме ,че чрез тях ще събудим повече любопитство към историята на България.
 
Равтчетата на задната стена с неправилна форма са поставени с идеята там да бъдат поставени книги, енциклопеди и тн. на тема история и география ,за да може влизайки в тази зала да могат да извлекат максимум информация.
 
В заключение ще спомена масата върху, която е поставена картата на България . Ние избрахме тя да играе ролята на заседателна маса и заради темата на самата зала решихме, че е най-удачно да бъде не просто обикновена скучна маса ,а и от нея да има какво да научат, разглеждайки картата.

 

Автор


Михаела Георгиева, Ася Андреева

Университет: СГСАГ

Година на обучение: Година на завършване: 2017 г.