ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов”, Тетевен

Евгения Ефтимова, Лесотехнически университет, София


за проекта


Заданието

      Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов” в гр. Тетевен  има желанието  да създаде център по екология. 

     Към  реализирането на проекта има голям интерес, както от страна на учениците в гимназията, така и от децата от началните училища и детски градини в града.

      Центърът  по екология ще бъде разположен в двора на гимназията. Училището разполага с два неизползваеми, но отопляеми, взаимосвързани кабинета. Единият кабинет се предвижда да бъде конферентна и презентационна зала, а другият - работен, в който да се съхраняват всички материали и да се подготвят занятията на екоклуба.

       Реализирането  на центъра  ще обогати знанията на децата, 

ще  завиши интереса към екологията, както на настоящите възпитаници на гимназията, така и на бъдещите ученици. Децата ще могат пряко да се докоснат до природата и да изследват въздуха, водата и почвата. Предвиждат се материали за изучаване на средата в която живеем, лаборатории за изследване на състава на въздуха, водата и почвата, демонстрационни материали и  класическа метео-станция,  която ще бъде инсталирана в училищния разсадник.

Идейният  Проект

       В реализирания от мен проект се стремя да заменя традиционната класна стая  с нова,  разгръщаща творческия потенциал на учениците и развиваща уменията им  за работа в екип. Стремежът ми е да изградя среда, която да е по-уютна и творческа, и в която ученикът да е активен и мотивиран към дейностите, допринасящи неговото развитие. Вдъхновението за предложения от мен проект идва от ателиета и лаборатории в ретро-винтидж стил. Най-голямата промяна, от която се нуждаят стаите е смяната на прозорците, защото сегашните ограничават достъпа на естествена светлина до помещенията. Тъй като помещенията ще приютяват любители на екологията и опазването на околната среда реших, че ще е интересно за създаването на концепцията, да използвам вече прилежащите им мебели, паркет и ученически пособия.

       За декорация на помещенията биха могли да се използват стари  стъклени лабораторни пособия, макети и постери от кабинетите по биология и химия. Също така е добра идея вече положеният паркет да не се изхвърля, а да му се даде нов живот. Чрез изшлайфане и лакиране би могло да се премахне кафявата му боя и той да възвърне красивия си натуралния  цвят. В помещенията  се намират  и стари чинове и столове. Моделът на столовете се вписва идеално в атмосферата на замислената от мен концепция. Единственото, което би било добре да се направи е боядисването на металните части и  изшлайфането и лакирането на дървените облегалки и седалки. Старите дървени бюра биха могли да послужат като дървен материал за изработката на новите  плотове за работните маси и бюра. Така от една страна няма да има нужда са се хвърлят  материали в добро състояние, а от друга ще се придаде една интересена и уникална атмосфера в помещенията.

Реализирането на проекта

        Реализирането на предложеният от мен проект би могло да бъде едно интересно занимание  и едновременно идеално практическо обучение за учениците от дървообработващата специалност в училището. Така те самите ще се включат в изграждането на бъдещата им учебна среда. Благодарение на “upcycling” ще успеем да спестим голямо количество средства, които  биха могли да бъдат вложени в закупуването на модерни информационни технологии, апарати за провеждане на експерименти и изследвания, както и  специализирани научни енциклопедии и книги свързани с дейността на центъра.

        Чрез вдъхването на нов живот на непотребните училищни вещи ще  предотвратим изхвърлянето на полезни материали, като отново ги вкараме в употреба в ежедневието. Така ще намалим консумацията на нови материали, които биха служили за създаването на допълнителни продукти. Това ще доведе до намаляването на употребата на енергия, замърсяването на въздуха и  водите, както и емисиите на парниковите газове.

Автор


Евгения Ефтимова

Университет: Лесотехнически университет

Специалност: Инженерен дизайн

Година на обучение: Година на завършване 2013