#обитаемистени, проект за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ветрен

Биляна Асенова, Саша Чабати, Anhalt University of Applied Science, Анхалт


за проекта


о б и т а е м и с т е н и
проект за ОУ " Св. св. Кирил и Методий" във Ветрен

о б и т а е м и с т е н и цели чрез деликатна намеса да преобрази познатата класна стая в комфортно и вдъхновяващо пространство. Пространство, което провокира интеракция, което предоставя възможност за нови дефиниции, където няма строга йерархия и средата се адаптира лесно към нуждите на учениците и учителите. Стените на двете помещения са превърнати в мултифункционални елементи, с множество разнообразни функционални зони. Така пространството е приспособимо към различни сценарии - ако помещението бива използвано за лабораторни опити, например, елементите от останалите функционални зони се складират, като по този начин всяка дейност на практика има на разположение цялото пространство. От друга страна множество различни активности могат да се провеждат едновременно.
В стаята за природни науки се намират "учебната стена" и "опитната стена". Първата разполага с бяла интерактивна дъска с проектор, място за лабораторни упражнения, компютър за свободно ползване, складово пространство и малка кухня с мивка. В "опитната стена" са разположени три лабораторни маси, всяка за двама ученика, които се отварят, когато има занятия, рафтове за лабораторна посуда и още складовите части. В стаята са разположени пет сгъваеми маси (SUKI 4 seat white folding round table) със столове за групова работа.
В стаята за почивка стената, разположена до вратата помещава личните шкафчета на учениците, подвижна стълба и място където се съхраняват книги и експонати. В  "свежата стена"  пък се намира отворена библиотека, стерео система, биоградинка и диван за почивка. В стаята са разположени също различни мебели за релаксация. Двете помещения са отделени чрез "междинната стена", в която има пространство за рисуване, стълби, служещи като пейка или място за спонтанни дискусии и малка библиотека. Също така има прозорче, което служи за визуална връзка между двете помещения. Стаите са свързани с голяма сгъваема врата, където oт страната на помещението за почивка може да се разположи бял екран за прожекции.
При необходимост всички мебели могат да бъдат складирани в стените, като по този начин двете стаи се освобождават и могат да бъдат използвани за различни събития от учители и учиници. Стените са с проста метална конструкция и шперплатови плоскости, което цели комфорт и достъпен бюджет.
Новаторство, мултифункционалност, съвременност, липса на йерархия, интерактивност и адаптивност са основните принципи, важни за проекта о б и т а е м и с т е н и .

Автор


Биляна Асенова, Саша Чабати

Университет: Anhalt University of Applied Science

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване 2015