Езикова гимназия, гр. София

Петър Петров, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Сградата, обект на разработка, е локализирана в ж.к. Зона Б-5, в централната част на гр. София. Парцелът се намира на ъгъла между бул. „ген. М. Скобелев“ и ул. „Партений Нишавски“ и граничи с парк “Възраждане“, в зона с жилищни и обществени функции. Територията е с предимно средноетажно и високоетажно строителство.Благоприятното му разположение в града е предпоставка за лесен достъп до мястото. В близост до терена са разположени спирки на различните видове градски транспорт.

Разположението на сградата в терена е съобразено с отстоянията до уличната мрежа, съгласно действащите норми. Подходите към сградата са два: основен, който е от към бул. “ген. М.Скобелев“ и второстепенен, ориентиран към двора на училището. Автомобилният подход се осъществява  от ул. „Партений Нишавски“, тъй като натовареността на движениeто в тази част е по-малка. Паркингът се състой от 29 паркоместа, като 3 от тях са за инвалиди. В двора на училището е организирана спортна зона за различни видове спорт, както и богато дворно озеленяване.

Основата идея за сградата е да контрастира на фона на околните високоетажни сгради, и същевременно да има насоченост към паркова среда. В резултат на това се образува тази композиция от две тела. Динамиката в лицето на двата разминати обема,носят характера на сградата, отличаваща се от обкръжаващата я среда. 

В процеса на проектиране беше търсена различната гледна точка на това, как би трябвало функционално да бъде изградено едно съвременно училище. Една такава сграда ,днес, се е превърнала в голяма многофукционална зона. Изискванията към подобен тип сграда са доста променени и винаги се иска още и още. Училището днес, а и утре, не е място само за образоване, то е много повече, място за социализиране, забавление,спорт,почивка и т.н. Това е предпоставка за едно „символично премахване на границите“ и организирането на едно общо вътрешно пространство.

Функционално сградата е изградена от 4 нива - 1 подземно и 3 наземни. На кота ±   0.00 са разположени офиси,учителската стая, кабинетите на зам.-директорът  и на директорът, бюфетът, WC, кабинет за медицинскии персонал, както и спортната зона, със съответните съблекални и складове,нужни за нея. Голямото амфитеатър на нивото се явява като център на пространството,средище за лекции,събирания, кинопрожекции,продукции на учениците. Осъществена е и връзка с южния двор. Вертикалната комуникация към другите нива се осъществява чрез 4 стълбищни клетки и един асансьор. На кота +3,60 и +7,20 са организирани учебните зали, езиковите кабинети и кабинетите от природоматематическите профили:математика,физика,химия,биология, тези от  подгрупата на сектор естетика: визуални изкуства и музика, WC,както и децентралицирани учителски стаи. Интересно решение се явява пространството на библиотеката на двете нива, то е част от цялостното пространство, учениците са свободни да се „разхождат“ из знанието. На кота – 3,60 са разположени кабинетите от подгрупа “Политехника“ : работилница за металообработване и дървообработване, работилница за приложна електроника, кабинет по IT, кабинет по домакинство и готварство,кабинет по текстил,шев и кройка, заедно със нужните им складове. Там място намират и помещенията за обслужване на сградата,WC, помещения за различните видове инсталации, гардероби за хигиенния персонал,гардероби за учениците,учителска стая, както и клуб-дискотека точно в центъра на самото пространство. Нивото има директна връзка с южния двор чрез външното амфитеатрални пространства, изградени за занятия навън.

Конструкцията на сградата е комбинирана : стомана и стоманобетон.

            Материалите, избрани за фасадното решение са стъкло,дърво и HPL панели. Богатото остъкляване на сградата на първо ниво ,в следствие на премахването на връзката „вътре-вън“, прави горния обем да се носи във въздуха. Същото това остъкляване на горния обем е придружено с дъсчена обшивка за слънцезащита, създаваща хоризонталното членение на сградата и придава интересен архитектурен образ.

Автор


Петър Петров

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а