Студентско общежитие на Медицинска академия, кв. "Триадица", София

Велина Караиванова, Калин Баръмски, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта е реализирането на съвременно общежитие, обслужващо максимално потребностите на Медицински университет-гр. София. Сградата трябва да се вписва хармонично в прилежащата градска среда и да предоставя висок комфорт на обитаване.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ Местоположение в градската тъкан. Теренът е разположен с лице към ул. „Хан Пресиян” в р-н Триадица. Намира се в периферията на квартал наситен предимно със сгради със здравно-възстановителна функция. Общежитието е пряко свързано с функцията на сградите в съответната територия. Основният комуникационен достъп от града до сградата е по ул. ”Хан Пресиян” посредством автомобилен транспорт. Територията е обезпечена и откъм градски автобусен и трамваен транспорт по бул. „България”, който е в непосредствена близост през локалния парк „Здраве” заключен между булеварда и ул. „Хан Пресиян”. Очаква се основният достъп да бъде пешеходен предвид факта, че обитателите и ще бъдат заети в територията на квартала, в който е ситуирана сградата.

КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА Предвид градоустройствените показатели и ограничения, както и изискването за постигане на максимален брой жилищни единици /280-300 бр/, сградата в план представлява квадрат с размери 40/40м с вътрешен двор. Съобразно факта, че основната функция е временно обитаване, чрез развитата концепция се постига максимален брой стаи организирани едностранно по външната периферия на сградата с хоризонтална комуникация откъм вътрешния двор. По този начин стаите са разположени предимно към благоприятните световни посоки, а вътрешното открито пространство образува така нареченото „сърце”. То се явява силен мотив в цялостното решение, който осигурява лесна вътрешна ориентация, създава чувство за интимитет, както и действа социализиращо на обитателите. Основната идея на сградата е да бъде по-затворена по външната си периферия, създаваща чувство за уют, а откъм вътрешния двор - да е максимално отворена към разположените в него социални функции. По-затвореният харектер по външния контур на съоръжението се постига чрез вертикални, подвижни, цветни жалузи през две нива, които предпазват сградата от преослънчаване.

Жилищните единици са развити в осем типови етажа и са едностранно ориентирани. Кухните и дневните зони към всеки типов етаж са разположени към „сърцето” на сградата. Те представляват шахматно разположени „кутии”, прикрепени към северния и южния корпус на сградата. По този начин се създават интересни визуални връзки вътре-вън.

Разстоянието до евакуационна вертикална комуникация от коя да е жилищна единица не превишава 25 м. Това се постига чрез стълбищната клетка в северния корпус, както и от двете  кръстосани, едностранни стълбища, разположени към източния и западния корпус откъм вътрешния двор. Тези две стълбища освен важна евакуационна функция допринасят и за подсилване динамичността в „сърцето” на сградата. Основно предимство на решението е постигането на съвременно пространство, актуално към функционалните и естетически проблеми при третирането на подобен вид съоръжения в днешно време.

Чрез разработената схема са избегнати традиционните, морално остарели концепции за едностранно и двустранно ориентирани коридори, които убиват пространствата при подобен вид сгради. • Площ на парцела - 2 798 m2 • Застроена площ – 1 280 m2 • РЗП /над земята/ - 9 687 m2 < 9 793 m2 • Застроена площ паркинг – 1621 m2 • Застроена площ рампа – 120 m2 • Плътност на застрояване - 45 % < 60 % • Кинт. - 3,46 < 3,5 • Озеленяване – 43% > 40% • Ккорниз - 27,25 m.

Автор


Велина Караиванова, Калин Баръмски

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.

Месторабота: ATM Студио