Кабинет по биология, СОУ "Нешо Бончев", Панагюрище

Божидар Самоковски, Диана Димитрова, Кристиян Георгиев, СГСАГ "Христо Ботев", София


за проекта


Текстът към проекта се намира в PDF Таблото.

Автор


Божидар Самоковски, Диана Димитрова, Кристиян Георгиев

Университет: СГСАГ

Година на обучение: Година на завършване: 2017 г.