СКУКА В КОРИДОРА - АДАПТИВНО РЕШЕНИЕ за Училище - ПМГ „Яне Сандански“, Гоце Делчев

Велина Караиванова, Калин Баръмски, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Основен обект на проекта са общите пространства в традиционното българско училище. Цели се превръщането на коридорите, както и големите неизползваеми площи в социално-активни зони.

Съобразно максималната достъпност на проектното решение са използвани предимно декоративни изразни средства. По този начин се стремим към БЮДЖЕТНО РЕШЕНИЕ или иначе казано - С МАЛКО ДА ПОСТИГНЕМ МНОГО!

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА:

- дълги, сиви, монотонни, непритегателни
- липса на предпоставки за социални контакти
- липса на кътове за сядане, места за изява - лоша акустика в пиковите моменти /междучасия/
- хаотични ходови линии в пиковите моменти
- повтаряемост във вертикала; липса на идентичност

РЕШЕНИЯ ПОДОБРЯВАЩИ ТРАДИЦИОННАТА СХЕМА:

- преодоляване на линейността чрез прилагане на основните изразни средства в направление перпендикулярно на коридорите
- динамизиране и създаване на йерархия чрез цвят
- организиране на социални кътове на подходящи места невъзпрепятващи евакуационните пътища
- подчертаване на ходовите линии, превръщайки по-неблагоприятните зони в средища за ученици
- подобряване на акустичните качества чрез звукопоглъщащи панели
- интегриране на устойчиво модулно обзавеждане
- меко и твърдо сядане, информационни табла и озеленяване
- сходни решения в различни цветове по всички етажи с цел неповторимост и разпознаваемост.

Автор


Велина Караиванова, Калин Баръмски

Възраст: 26

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015 г.