РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН “ПЛОВДИВ” КАТО НАЦИОНАЛЕН

Мариела Павлова, Висше строително училище "Любен Каравелов", София


за проекта


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Стадион “Пловдив” (бивш стадион “9-ти Септември) се намира в местност ''Отдих и култура'' в гр. Пловдив, завършен е 1953г. В близост е до Гребен канал, гр. Пловдив, както и до редица спортни съоръжения и игрища. Околността край стадиона е силно спортно ориентирана и е една от активните части на града. Зоната в която се намира стадиона е силно комуникативна част, с няколко автобусни линии и жп ареал.  Има и изградени велоалеи , част от интегрираната велосипедна мрежа на гр. Пловдив.

ЦЕЛ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА: Чрез реконструкцията се цели освен по-добра функционална свързаност между отделните зони, а и създаване на единен архитектурен облик, който да утвърждава стадиона като символ с принадлежност към местоположението си и гр. Пловдив.

ФАСАДНО РЕШЕНИЕ: Формата на металните контрафорси, които оформят цялостния архитектурен облик на стадиона е вдъхновена от движенията на гребци в лодка по време на академично гребане. Ясно изразените геометрични части и вида на контрафорсите, както и смесицата между метал и лек бял тефлон е с цел да се използва една олекотена конструкция на новоизградените елементи и да се създаде монументален образ на съоръжението. Тъй като ситуационно стадионът е визуално достъпен от близки визуални точки, монументалния мащаб ще се усеща непрекъсно от различните подходи към него.  Това е и обвързването на формата с функция и принадлежност, тъй като ситуирането на  стадиона се намира до гребния канал, който е част от емблематичните места за гр. Пловдив.

Материалът между носещите елементи на контрафорса е бяло PTFE покритие.  В празните пространства между контрафорсите в частта с обходната галерия се предвижда ETFE прозрачно покритие.По този начин се  създава динамика на архитектурния образ, чрез редуване на „светли“ и „тъмни“ участъци. Прозрачните елементи размиват границите между вътрешното и външно пространство и създават лесна ориентация на зрителите.

ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНОВИ НАМЕСИ: Във функционално отношение след реконструкцията стадионът отговаря на категория 4, съгласно наредбите на UEFA и се състои от 30 054 места(места за зрители, V.I.P. ложи, прес ложи, места за зрители в неравностойно положение). Главна функционална намеса е изцяло нова обходна галерия,между двете нива трибуни, която обслужва фен базата и я разпределя по сектори, както и цялостно преизграждане на трибуните на първо ниво. Функционално се търси и обезпечаване на стадиона в случаите, в които той не се използва за първенства-предвидени са редица помещения за спорт, достъпни за граждани, игрални зали, музей, както и кътове за хранене, лесно достъпни от посетителите на парк „Отдих и култура“. В новата организация на ситуацията проекта напълно интегрира плана на развитие на велоалейната мрежа на гр. Пловдив. Предвижда се изграждането на временна спирка на жп транспорта, достъпна чрез надлез от площада на стадиона,както и  многоетажен паркинг за зрители в в югозападната част на ситуацията за няколко хиляди посетители.

Автор


Мариела Павлова

Възраст: 25

Университет: Висше строително училище

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2016 г.