Дизайн дом - център за български продуктов дизайн

Цветомира Гиргинова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Архитектурата  не  само  като  форма  и  функция,  но  и  като кауза.  Продуктовият  дизайн  в  България  засяга  националното производство(което  безспорно  се  нуждае  от  подем) и младите  дизайнери - изява,  шанс, вяра. Имаме осезаема нужда от идеал.

Дизайн  Дом  обхваща  Пътят  на  Дизайна:  раждането  на  идеята,  скицата, чертежи,  модели,  макет, прототип, представяне и публичност. Необходимата прелюдия от висшето образование към професионалното  развитие. Първа и лесна стъпка за изява на дизайн иновации е градската среда. Обособени  Дизайн  сцени – за  инсталации, изложби,  пърформанси  сред  природата.  Малък  амфитеатър, повтарящ принципа на „стълбите“ във фоайето на кота ±0,00.

Като историческа препратка можем да споменем - 1963г. Център за промишлена естетика, художествено проектиране и конструиране.

Локация: бул.“България“до Околовръстното шосе на София. Достъпът - създаденото  локално  платно  за обществената  сграда  Vertigo Tower. Съществуването  на  два  стопански  двора  е свързано с евентуалното  разрастване  на  производствената  част, което се предвижда с пунктир на ситуацията,  в посока  към  ул.“Костенски  водопад“.  Това  най-малко  ще  наруши облика  и  плановото  разпределение  на  сградата,  както  и  заложената симетрия.

Подземен  паркинг, централно фоайе, книжарница, изложбена  мебелна  стена, „стълбите“в градация – от стъпало 15см, през площадка с височина 45см(сядане), до  площ  за  маси  за  работа  и отмора. Целта - по-различен подход към магазина за дизайн продукти на кота +5,40. Визуално  единство. Ателиета, библиотека, „Другият  Дизайн“  –графичен  дизайн,  типография,  мода; централна администрация; PR,  маркетинг , реклама; офис части, комуникационни ядра, санитарни помещения. Кота  +21,60 - ресторантът  –  един  от конструктивните  и  търсени  акценти.  Панорамна многофункционална площ. Плосък  покрив. Кота корниз +43,25.

Арката – нещо, през което да преминем, Пътят. Симетрия. Въздух. Както и в природата. Равнопоставеност, но и висота.  Но  може  да е рамката  –  в  съответствие  и  с избраната  конструктивна  система,  но  и  със  стабилността,  обрамчването  на нещо  –  съсредоточение,  ядро.  Свързваща  по-ниска  форма  – връзката  със  земята,  хората,  преди  да  са  решили  да  се  издигнат  към облаците.  Триизмерно  кардо-декуманус:  посока  нагоре  (равнината на арката) и посока напред( линейното разположение на ниското тяло). В тези посоки трябва да вървим и ние, и Дизайнът, и България. Междинна  връзка,  оставаща  леко  в  сянка  от  мащабите  на  арката-рамка: необходимостта  от  мост  –  за  по-добра  комуникация,  по-добри  резултати, междинна спирка по пътя нагоре.

Защо стоманена конструкция?

Красиво  и  леко  преодоляване на подпорното  разстояние  от  21,60м  – в най-горните  етажи и  в  свързващия  обем за ресторанта.

Осветеност и ефирност.

Израз на грацията на метала.

Металът  е  рециклируем,  положително  и  при определяне  стандарта  на  сградата. Съвременните  принципи,  заложени  при  проектирането  на подобен  вид  конструкции,  позволяват  залагане  на  елементи  с достатъчен  капацитет  да  развиват  големи  пластични деформации  при  дисипацията  на  енергия  от  сеизмични  въздействия. В дългосрочен  план  това  ги  прави  лесни  за  мониторинг  и  при  достигане  на критични състояния  съответните елементи  могат да бъдат  заменени  без да се нарушава целостта на сградата. Дълъг  срок за експлоатация.

Търсих  различното.  Онова,  което  предизвиква  реакция.  Онова,  което  още  не съществува.  Да  е  отличително.  Да  е  моят  поглед  върху  този  Дизайн  Дом.  Да  бъде мислено и смислено.  Да  е.  Нов  път  се  изгражда  трудно,  но  води  до  нови места. Те придават нов смисъл и посока на обществото.

Защото не бива да е „все така“.

Автор


Цветомира Гиргинова

Възраст: 24

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2016 г.