Проект 10: "Герои на 7-те морета"

Детска болница по хирургия и травматология – УМБАЛСМ „ Пирогов“, София, България


за проекта


Няма човек, който да е останал с добро впечатление от болница като дете  - неприветлива обстановка, особена миризма, припряни хора... Затова проектът се опитва да наблегне точно на едно такова първо впечатление, но в положителна насока.

Разработката на тема "Герои на 7-те морета" обхваща няколко основни зони от партерния етаж - Детска регистратура и чакалня, коридори и малка чакалня/стая за игра/.

Още при самото прекрачване на прага, посетителя бива поведен от цветни ивици настилка, които освен като красива композиция, служат и като ходови линии, свързващи различни функционални зони. Рецепцията въвежда малките пациенти в морската тема, като превръща посещението в своеобразна игра - всеки от тях получава карта, върху която са отразени тези подови линии като пътища към различни приключения и открития. На местата отбелязанни с "Х" се намират различни интерактивни инсталации, игри и сандъчета със съкровища (играчки и книжки).

Плотът на рецепцията е осветен от "водни пръстени" и рибки. Рампата е обезопасена от преграда от своеобразни водорасли. В другия си край помещението е оформено като стилизиран корпус на потънала подводница, поради причудливата си форма. Перископът от едната страна служи за разглеждане на околните сгради, а някои от кръглите отвори на подводницата са екрани с образователно съдържание за моретата и океаните.

Когато се преминава през главния коридор децата са обкражени от авторски рисунки по стените, а ивиците на пода водят и преливат в кът за изчакване и игра. Интерактивен проектор изобразява игри на пода, които могат да се играят и само с крака (от хигиенна гледна точка). Няколко заоблени ниши оформят места за играчки, книжки и сядане.

 --

The interior design aims to introduce the young patients to the wonders of the sea. Giant seaweed cutrain, water ripple lamps, floating glowing fish, a submarine wreck, aquarium and personal colourful drawings are the sights marked on a "treasure map", that every kid receives their arrival. It contains graphical guides that lead to the exciting spots marked with an "X" - waiting  and play areas with toys and books! 

Автор


Цветан Цеков, Нона Цекова 

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015/2012

Месторабота: Архитектура и Дизайн - Цекови