Тема: „Животни-герои от приказки“

Тема: „Животни-герои от приказки“, ,, ,


за проекта


Местоположение: Педиатрия: Коремна и гръдна хирургия
ет. 2, ОЗП: 560 кв. м
Чакалня: 85 кв .м
Зона за игра: 12 кв. м
Коридори и манипулационни: 80 кв. м
Болнични стаи: 7
Кабинети: 7
Кухни: 1
Санитарни помещения: 2

Автор


,