Проект 11: Тема "Герои на 7-те морета"

Тема "Герои на 7-те морета", УАСГ, България


за проекта


Фокусът на проекта пада върну разработване на главното фоайе - като първа стъпка към създаване на по-добра детска среда. зададената тема, както и контекстът на болницата, са основна предпоставка за семплото, но същевременно приветливо решение.

Настоящето състояние на фоайето се оказва твърде тясно за обособяване на представително пространство. Ето защо, този проект представя 'освобождаването' му чрез премахване на настоящото ограждане на регистратурата чрез плътни прегради, както и на виндфанга. Този подход позволява изграждането на регистратура, която е част от фоайето, а не извън него. В случая, регистратурата напомня триъгълни корабни платна, или хартиен кораб, който, чрез специална платформа, 'приема на борда' по-малките си посетители по време на регистрация. по този начин регистратурата се превръща в главен елемент, който има задачата да предизвика детския интерес и да спомогне превъзмогването на страха от болничното заведение. Така фоайето се превръща в метафора на море, а регистратурата е своеобразен плавателен съд с реални пасажери.

Кръглата ниша служи за детски кът с места за сядане и детски масички за рисуване. Столчетата се сглобяват един с друг, за да се образува дълга, вълнообразна пейка. Предвидени са и места за сядане на възрастни в другата част на фоайето. с цел естетическо въздействие, проектът представя и алуминиеви дограми в тъмен цвят и тънко сечение, които да не привличат вниманието върху себе си. Предвижда се и подово отопление в саморазливната настилка, което изключва нуждата от видимите отоплителни тела.

Визуалната комуникация има също важна роля - поставят се надписи и стрелки /корабни платна/, които да ориентират посетителите по-добре.

Рисунките и картинките са в цветовете на интериора и са поставени на различни места - от подовата настилка до вратите на кабинетите.

Коридорите са в светли цветове и добре осветени, като те също са украсени с рисунки в морската тема.

Проектът си поставя задачата да изгради приятна и забавна атмосфера на малките посетители по време на техния престой.

Автор


Гергана Георгиева

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-та