Тема: „Герои на 7-те морета“

Тема: „Герои на 7-те морета“, ,, ,


за проекта


Местоположение: Детска регистратура и спешен кабинет 
Партерен етаж, ОЗП: 520 кв. м
Чакалня: 120 кв. м
Коридори и манипулационни: 240 кв. м
Кабинет за първоначален преглед
Зала за борба с шоковите състояния
Санитарни помещения

Автор


,