Проект 1: "Герои на 7-те морета"

Екип "Завинаги деца", София, България


за проекта


Концепцията на нашия екип се състои от две водещи теми – здраве и спокойствие (tranquility) за децата, лесна подръжка и износо-устойчивост във времето.За обект от типа на болница, и то особено за деца, здравословната атмосфера и качеството на вътрешната среда е от огромно значение. Чрез избора на естествени материали, с натурално антибакрериални и ниско емисионни качества, ние се стремим да създадем една здравословна среда в буквалния смисъл. Чрез третиране на  различните помещения с визуални и физически елементи на вода и подводни елементи, се създава усещане за спокойствие особено , важно за деца в състояние на травма или болест.

При влизане в рецепцията, пациентите са посрещнати от спокойни цветове симулиращи дълбините на морето. Настилката е от линолеум който е изключително издържлив  материал, който абзорбира звук, съдържа натурално антибактериални свойства и се произвежда от ленени семена. Самата рецепция е във формата на айсберг и е облицована със сол. Стената зад нея е също от специални тухли сол. Солта има естествени анти-бактериални свойства  и има силно успокоителен ефект като материал. Проекции ( прожекции ) по тавана и горната част на стените са на подводни пейзажи, създават усещане на дематериализация на физическата болнична среда, отклоняват вниманието на децата и редуцират усещането им за страх и стрес.

В къта за изчакване след минаване през рецепция, децата и техните родители имат възможност да се разсеят с книжки в зоната за четене. Линолеума от пода обръща по стената в цокъл за по лесна подръжка. Материала се педлага  в много цветове и позволява разнообразие. Пейките са семпли и произведени от здрав материал с нулеви емисии на летливи органични вещества ,  които се намират в много от лепилата в мебелите от ПДЧ ,  които съдържат карциногенни.

По коридора настилката отново обръща на височина 90 см в цокъл който завършва с парапет от неръждаема стомана по която трудно виреят микроби и бактерии, с лесна подръжка. По стената продължава подводния свят, пресъздаден от образи  на морски същества , принтовете се покриват с  3 мм закалено стъкло, което подсилва ефекта за воден свят. Отново това решение е хигиенично и изключително лесно за почистване.

В първата вътрешна чакалня  по едната стена от край до край има аквариум. Тук пренасяме морската концепция в реално измерение , като даваме възможност на децата наистина да се забавляват докато чакат за манипулация. Идеята за аквариума се потвърди , когато нашите ‚stakeholder representatives’  в екипа, на 5 и 8 години, потвърдиха че могат да прекарат по 30+ минути в разглеждане на риби и водни животни  без да загубят интерес – нещо което ще се отрази много положително в болнична среда и ще  спомогне на успокояване на  натърпеливите пациентите и техните родители. В по малката вътрешна чакалня по едната стена ще има релефна карта от интересен  географски регион в стил древните карти за навигация. Ще има интерактивни елементи , които да развиват тактилно/сетивната система при децата  и където да се запознаят с посоките, компаси  и части на кораби.

Относно осветлението, предлагаме енергийно ефективно ЛЕД осветление из целия етаж, като не се променят локациите на самите осветителни тела за да не се нарушават системи , които не са обект на промяна на този етап. Баните  и тоалетни ще се обновят с  кранчета със  сензори за спестяване на питейна вода, както и със съвременни тоалетни и керамика.

Автор


арх. Боряна Хараланова, арх. Весела Вълчева-Макгий, Росица Костадинова, арх. Симона Кабадова, Сирма Манчева (8г.), Алена Макгий (5г.)