Проект 18: "Приказни герои"

Детска болница по хирургия и травматология – УМБАЛСМ „ Пирогов“, София, България


за проекта


Решение: разпределение помещения

Предлагаме реорганизация на съществуващото разпределение с цел максимално използване на светлата площ на етажа и създаването на светло и приветливо приемно пространство, без да се налага дублиране на коридори. Промените в разпределението са на места обозначени в заданието като помещения с „леки преградни стени от гипсокартон“.  Променяме разпределението на манипулационната и лекарския кабинет към него, като ги ориентираме вертикално в план, организирайки фоайе с естествено осветление, и ликвидирайки появата на втори коридор, дублиращ основния. Разполагаме стаята за игра в близост до организираното приемно пространство, на мястото на стаята за кетъринг, с цел придаване на по-голяма площ за забавление, съобразено с детските интереси и възприятия.

Приказни герои

Всяка от стаите разказва история, персонализирането на пространството дава чувство за контрол, помага на децата да приемат по- бързо средата и да се чувстват добре в нея. 
 Манипулационната, фоайето и лекарския кабинет репрезентират темата  „Червената Шапчица“ чрез цветни релефи , подсказвайки че това е пространството, в което се срещаш с нови, непознати хора. 

Стаята за игра представя приказката „Трите Прасенца“. Репрезентирайки героите с тяхното желание за съвместна работа и забавление. Сюжетът на приказката е представен под формата на семпла диаграма, интегрирана в голям гардероб с ниши за сядане. Поради малките й размери, стаята е решена семпло и функционално, давайки възможност за лесно преобразуване.  По този начин децата сами могат да изберат как да оползотворят пространството.

Коридора е неутрално място, създаващо преход от едно помещение в друго, а в случая от една приказка в друга. Украсен като вълшебна гора, част от всяка детска приказка, създава важна връзка, без да представя допълнителна история, която да обърка ориентацията на децата. Използването на естествена зелена растителност допълва приказната обстановка и  създава връзка с природната среда.

Материали: дърво, лак, мокет

За облицовка на стените използваме дърво, което придава топлина и уют в интериора. В комбинация с цветните релефи, представящи сюжети от приказки, създава чувство за енергичност и забавление. Така се разчупва скучната обстановка в болничната среда, без да се нарушава функциалността на помещенията.
 Мокета, използван във фоайето и стаята за игра, дава чувство за уют, а също така поглъща шума и създава спокойно пространство подходящо за работа и забавление.

Знаците за ориентация са интегрирани в подовата настилка. Те служат не само за ориентация на пациентите, но и биват цветен акцент.

Автор


Тоска Калинова, Владимир Енчев

Университет: ВСУ "Любен Каравелов"

Специалност: архитектура

Година на обучение: 5-а