Проект 12: Герои на 7-те морета

Концептуален проект за Детско поделение "Пирогов", София, България


за проекта


Текстът към проекта се намира в PDF Таблото.

Автор


Янко Терзиев

Университет: НБУ

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 2-ра