Проект 23 : Културен център във Флоренция

Гергана Иванова, УАСГ, София


за проекта


Проектът е разработен на база на проведеният от Start for talents конкурс за културен център във Флоренция.
Наричан люлката на Ренесансът, Флоренция е най – големият град в област Тоскана. Старият град на Флоренция е обявен за световно културно наследство на ЮНЕСКО, заради своята автентичност и доказани ценности в средата.
Културният център е зададено да се построи на ларго Pietro Annigoni. Площадът е разположен в близост до някогашната източна порта в пределите на стария град. Той е заобиколен както от жилищни, така и от обществени сгради. Всички те играят основна роля в определяне на преминаващия човекопоток през ларгото. Достъпът до мястото е както пешеходен, така и автомобилен.Улица Andrea del Verrocchio градоустройствено забива почти в средата на късата основа на площада, което е забележимо не само в план, но и на място. Именно специфичните устройствени характеристики са в основата на концепцията и формообразуването на сградата. Решението за улица  Andrea del Verrocchio е тя да продължи естествено към площада, но да премине подземно под него. Там логично ще се оформи и входа на културният център. Улица Ferdinando Paolieri също новопроектно накъсва цялостта на ларгото, като част от нея продължава като пешеходна връзка към пазара, а друга част продължава към съществуващия подземен паркинг. Настилката на тази алея е вдъхновена от обекти, през които преминава – културен център, останки от римска стена и пазар.
Сградата е полувкопана, като не доминира в цялостният пейзаж, отчитайки ценностите на средата, но тя ясно се чете от основните подходи на човекопоток. За градоустройственото решение на площада и сградата е използвана мрежа, която е естествено образувана от основните планови стъпки на сградите заобикалящи ларгото. Полувкопаването на сградата спомага за образуването на две зони – външна площадна зона за събития и вътрешна.  Градоустройствено е предвидено изграждането на амфитеатрална структура с насоченост към място предвидено за сцена и изяви.  Смяната на настилките по площадното пространство е подчинена отново на тази формообразуваща мережа.
Полувкопаният културен център изскача над терена като издължен двискатен покрив. Северният скат е озеленен с наклон, осигуряващ поглед към зоната за изяви. Южният е изцяло остъклен, с вградени фотоволтаични клетки, с цел енергиийно обезпечаване на сградата. Скатовете спомагат за събирането и преизползването на дъждовните води. За изява на културният център през нощта е предвидено ефектно нощно  линеарно осветление, следващо мрежата на формообразуване.
Сградата има два входа: главен на запад и вторичен от юг. Културният център е двуетажен. На първия етаж са разположени рецепцията, библиотека и магазин, интерактивна зона, изложбена зала, ресторант-бар на марката Km0, инсталационни пространства, тоалетни, гардероб, както и необходимите обслужващи помещения за персонала. Динамиката на навлизането на улицата е изявено чрез рампа, която осъществява връзката с втория етаж. В него са разположени аудиториумът, изложбена зала, тоалетни, каса за билети, гардероб, обслужващи помещения и подземният паркинг. Пространството пред аудиториума и самата рампа са предвидени за изложбена площ.
Сградата следва сценарий, който цели да провукира сетивата на посетителите, чрез оформените външни и вътрешни пространства, да обогати средата им, като обвързва логично даденостите и ценностите на мястото с новите нужди на местните хора и гостите на града. 

 

 

Автор


Гергана Иванова

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 2017