Проект 24: Интериорен проект на Културен център във Флоренция

Гергана Иванова, УАСГ, София


за проекта


Проектът за сградата разработен на база на проведеният от Start for talents конкурс за културен център във Флоренция, като допълнение към него за дипломната ми работа е разработен и интериорът на входното пространство в сградата.
 Концепцията и подходът към решаване не вътрешното пространство на културният център са силно обвързани с цялостната концепция за формообразуване на самата сграда. Площадното пространство, върху което трябва да се проектира е в пределите на старият град на Флоренция. Около него са разположени значими сгради като пазарът San’t Ambrogio и офис сградата, която е  част от ансамбълът проектиран от  арх. П.Л.Спаголини. Концепцията за културния център е той да е максимално обвързан с градската тъкан и да не доминира агресивно в пейзажа. Забиващите в ларгото улици: улица  Andrea del Verrocchio и улица Ferdinando Paolieri  ще са основният инструмент на моделиране и деформиране на терена.

Интериорният проект е обвързан с подчертавене на „навлизащата“ улица Andrea del Verrocchio вътре в културният център, подчертавайки я с белия цвет на настилката и чрез насочеността на вътрешната мрежа деляща подът и оформяща различни пространства.
За интериорът на сградата са използвани естествени материали: бетон с различни оцветители, естествен дъбов паркет, гранит. Всяка една зона в проектното пространство е ясно изразена с различния цвят или материал на настилката. Сюжетът, който входното пространство представя е на подземен площад, затова и интериорното обзавеждане асоциира с градските мебели. За засилване на това усещане във фоайето присъстват естествени тревни площи и озеленени стени. Обзавеждането и настилката категорично насочват навътре по посока на „навлизащата“ улица, която е интерпретирана като експозиционна рампа. Елементите в дизайна на рецепцията и осветителните тела над нея, са вдъхновени от перуниката, която е символ и герб на Флоренция. Изследвани са нейните пропорции и конкретните резултати са вплетени в дизайна и формообразуването на лампата и декоративната решетка на рецепцията.

Полувкопаният културен център изскача над терена като издължен двискатен покрив. Северният скат е озеленен, а южният е изцяло остъклен, с вградени фотоволтаични клетки. Контрастът на двата материала на скатовете е изявен и в интериора.
Интериорното решение следва сценарий, който цели да провукира сетивата на посетителите. Обособявайки в общото пространство различни атрактивни зони с различна осветеност, се удовлетворяват нуждите на новото бързо развиващо се технолигично поколение, но и се интегрират зони, в които посетителите могат да прекарат времето си за култура и комуникация, спокойно с книга в ръка.

 

Автор


Гергана Иванова