Проект 25: Яхтено пристанище

Айсел Исмаилова, Нов Български университет, София


за проекта


1)    Защо град Царево има нужда от модерно пристанище?

Пристанищните съоръжения в Царево, както и тези в Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, Ахтопол са вече в чертите на централната част на градовете, което създава определени проблеми, както от екологично естество, така и от архитектурно – строително.

2)    Традиции в корабостроенето:

Градът е известен с риболова си, но още по-широка известност имало неговото традиционно корабостроене. То било улеснено от пясъчния бряг близо до полуострова и от изобилието на дървен материал, произвеждан в Странджа.

Могат ли да се върнат традициите ?

Първият етап на разработката предлага ситуиране на нов завод за кораби на юг от промишлената зона на града. А вторият : сух док, пристанище за 60 броя лодки, яхт клуб и  хотелски комплекс,със съответните пътни връзки, комуникации, паркиране и обслужващи елементи.

3)    Предимства на избраната територия

Акваморфологични предимства :

Липса на подводни течения;Без наносни образувания, позволява на лодките да домуват без да засядат: Местоположението се засича с редица важни водни пътища и туристически водни маршрути;

Инфраструктурни предимства :

На 5 км. от Царево и 70 км. от Бургас;

Туризъм  :

Почти 2/3 от Община Царево попада в пределите на ПП „Странджа“. Странджа е специфична етнокултурна област със съхранени до днес уникални за страната традиции и обичаи, местен бит и говор. Богатството от паметници на културата от всички исторически епохи допълва специфичния дух на територията;

4)    Решение за замърсени води

Екологично съоръжение с възможност за приемане на битови отпадни води от яхтите, с които да не замърсяват акваторията на пристанището;

(На територията на комплекса са предвидeни „водни лехи“,засадени с водни растения /water reed beds/. Тази система пречиства отпадните води чрез кореновата система на водолюбиви растения, като пречистената вода може да се използва повторно.

5)    Пристанище  ... кв.м. акватория:

1.    Капацитет  от общо 60 броя лодки;

2.    Хелинг за пускане на лодки с подемник (кран) с товароподемност 40-50т. Със сух док в непосредствена близост за ремонт и подръжка;

3.    До всяко яхтено място се предвижда  ток, вода, телефон, кабелна, интернет;

4.    Съоръжение за зареждане с гориво;

5.    Екологично съоръжение с възможност за приемане на битови отпадни води от яхтите.

6)    Пристанище ... кв.м. територия:

Обслужваща част: Митница, КПП, гранична полиция, пристанищна администрация ,яхт клуб, хотел и ваканционни къщи.

Яхт клуб: Фоайе с магазин за яхтинг принадлежности и екипировка; Спортно-оздравителен комплекс със санитарни възли, бани и обществено перално помещение; Ресторант и  салон за почивки и разговори; Бар ; Открита тераса за наблюдение на регати;

Образ

Силната разлика във височината на всеки обем от сградата спомага за лесно събиране на дъждовни води, а резервоарът в техническото помещение на първия етаж складира пречистената вода до изпомпването ѝ към яхтите. Структурата на покрива лесно събира слънчеви лъчи към PV панелите, а ориентацията на югоизток осигурява дневна светлина за по дълго. Водни огледала са разположени под конзолната тераса и чрез постоянна циркулация и изпаряване, през горещите летни дни, осигуряват естествена прохлада.

Конструкция

Конструкцията на сградата е изцяло стоманена, покрита със сандвич панели.

На ниво партер схемата е със стоманени колони и греди, а за второ ниво е предвидена пространствена стоманена конструкция, укрепена с множество пространствени връзки. Така на вторият етаж схемата е отворена за различни изложби.

Автор


Айсел Исмаилова

Специалност: Архитектура