Проект 30: ИГРАЛЕН ДОМ

Ангел Коцев, УАСГ, София


за проекта


ИГРАЛЕН ДОМ

Главната идея на проекта е да се възстановят съществуващите връзки в градоустройството на местността, които са се изгубили с развитието на инфраструктурата ( построяването на булеварда „Тодор Александров“).

Сградата е моделирана съобразно с основните поточни автомобилни и пешеходни линии. Чрез мост, който прелива в сградата, се възстановяват двете части на парка, пресечени от булеварда. Направен е пробив през игралния дом на кота +0.00, за да се запази връзката на парка с прилежащия жилищен квартал. Сградата е полувкопана, за да не възпрепятства важни визуални връзки, както и заради негативното мнение на обществото за хазарта. Околните структури ( две училища и тих жилищен квартал) също са фактор за слизането под земя. Движението в и по сградата се извършва чрез рампи и на полунива с цел улеснено придвижване на пешеходците. В игралния дом се влиза във фоайе на кота -3.00 м., след което може да се продължи по рампа (стълба и асансьор) към Бинго залата или бар „Вариете“ на кота -1.00 м. или да се слезе на кота -5.00 м. към казиното. Паркингът се намира под земята на кота -3.00 и е независим от основната сграда, и може да се ползва, дори когато игралният дом е затворен.

Автор


Ангел Коцев

Специалност: Архитектура