Проект 31: Green Art Park

Анита Крамарска, НБУ, София


за проекта


Преди няколко седмици ме попитаха „ Защо реши да станеш архитект?“

Отговорът е прост , за да създавам по –добра среда за живеене за хората, за да предам идеите и виждането ми за живота и комфорта.

Този парк показва една малка част от това, което искам да покажа, че не е нужно да рушим миналото и че не винаги старото не става,  а че може е нужно малко освежаване и нови и модерни материали и мебели.

Green art park  има за цел да , подобри и изпълни всички изисквания по заданието.

Смея да твърдя, че съм успяла да изпълня и да преизпълня, някои от изискванията.

Основни компоненти на парка:

Форум – театър със свободно сядане. Капацитет над 50 места. Предвиден е и за прожекции на филми и различни събития, разполага и с технически помещения.

Беседки – 3 бр . , но има възможност и за още всяка беседка разполага с 3 пайки  з сядане, което ги прави не само компактни, но и допринасят за по –добра комуникация и малки събирания.

Маси за тенис – 2 бр . При които са съобразени със световните посоки за по –добра игра, също и с осветление над тях, за да се използват и през прохладните летни вечери.

Предвидени са няколко пространства с възможност за разполагане на преносима мебел.

Алеите са преработени изцяло, за да може да се поставят стационарни мебели и осветителни тела.

Велопаркинг - разположени са 4 бр . Паркинги с възможност за 10 и повече места.

Места за афиши ( информационен спот ) – са предвидени няколко на входовете към парка и по самите алеи.

Свободно пространство с опция за разполагане на временни инсталации е от страната на НАПОО .

Алея с възможност за поставяне на 10 бр . Щандове – маси е предвидена по една от алеите от страната на Философския факултет.

Входовете на сградите да са естествено свързани със зелената площ- освен, че са свързани със заеманата площ, са свързани и помежду си визуално, когато застане човек по една от правите визуално се виждат помежду си, също тези прави служат и за по –добро разпределение на парковата мебел, така че да не пречат помежду си и на гледката.

Концепция за позициониране на информационните табла, кошчетата и лампите – освен съществуващите тела, съм предвидила още такива на нужните точки. Информационните табла са обозначени с точки на ситуацията  и са предвидени да са със собствено осветление.

Кошовете са разположени близо до местата, за сядане, игра, театъра и като брой са доста.

Парко  местата са запазени на същото място и не са променени, нито като брой, нито като размери.

Съществуващата висока растителност е запазена освен две от тях, но за сметка на това са предвидени много други дръвчета и храсти, за по -добра среда и естествена вентилация.

Поради естеството и средата на проекта съм преценила, че ще е нужно и една малка рампа за колела и скейтбордове , която е ситуирана  в близост до стадиона.

Концепцията на проекта е базирана основно, на запазването и доразвиването на съществуващите зони, с леки промени според изискванията на заданието.

Автор


Анита Крамарска

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 2017