Проект 32: Lamella room

Анна Миткова, УАСГ, София


за проекта


Меките извити форми, съчетани с многообразни текстури, които се срещат в природата, са основното вдъхновение на Lamella room. 

Ламелите са структурите, в който се развиват спорите, чрез който се оосъществява размножаването на гъбите. 

Тази структура може да има различна тукстура и гъстота - характеристики, които са изследвани в този проект.

Средството за постигането на многообразните структури е параметричният дизайн, който позволява модификацията на елементите и обхващането на повече варианти на едно дизайнерско решение. 

Този подход също улеснява процеса на фабрикация и скъсява дистанцията между дизайна и реализацията на продукта.

Дизайнът съчетава извитите бели повърхнини със структурно разчленените носещи ги обеми. Тези два елемента са третирани и с различен маатериал - кориан и дърво.

Автор


Анна Миткова

Специалност: Архитектура