Проект 37: Интерпретационен център „Солницата”

Боян Костадинов, УАСГ, София


за проекта


ИСТОРИЯ
Настоящият дипломен проект разглежда археологически обект датиран в периода –5400 – 5200 г. пр. Хр. Образувалото се тогава селището се развива в продължение на стотици години, подобрявайки начина си на живот, укрепителната си система и производствения процес. Обектът се намира на 6 км. югоизточно от град Провадия. Не случайно се намира в имот на солодобивна компания. Като име за археологическия обект е възприето названието „Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата“ – най-старият град в Европа и причина за появата на варненското златно съкровище. ПРОЕКТ Обект на настоящия проект е недвижимото културно наследство на Провадия и района, и в частност Праисторическият солодобивен център „Провадия- Солницата“. Първата част от проекта включва проучване на историческото наследство в град Провадия и община Провадия, както и предложение за устройствено решение и дизайн на
информационна система. Целта е местните и туристите да бъдат информирани с минимално, но достатъчно информация за обектите подходящи за посещение – какво са, къде са, как се стига до там, защо да стигнат до там. Тъй като двата най-ценни обекта в района се намират на трудно откриваеми места, инфо пунктовете (поставени на централни места) ще насочат посетителя.
Втората част на проекта, съсредоточена върху един от тези обекти – „Провадия- Солницата“, цели да разработи пълен план за социализацията и интерпретацията на паметника от национално значение. Това включва и специализирана схема за развитие на обекта, която изяснява достъпа и маршрутите до археологическите разкопки в хода на развитието им. Тя е пряко свързана с Интерпретационния център, тъй като е част от интерактивната разходка в
него. Тъй като в случая наследството има много специфики (производство, уникална за времето си укрепителна система) и информацията, от която би имал нужда посетителя е по- специфична, следва поднасянето й да бъде правилно, за да е лесно разбираемо. Това води
до избора на сграда – Интерпретационен център. Той цели да популяризира праисторическия обект, обясни по съвременен начин значението и функциите на паметника, да провокира по- всеки възможен начин посетителя, така че той да почувства и преживее разходката по най-добрият начин. Тази провокация и заангажираност в процеса на информиране спомагат за правилната интерпретация и разбиране от страна на посетителя.
Концепцията на развитие на проекта е комплексна. Съставена на базата на контекстуалността, повлияна от географски, геоложки, исторически фактори и усещането породено от обкръжаващата среда. Контекста е изразен в избраните материали и общ вид. Използван е видим бетон, оксидирана стомана и стъкло. Стоманата под формата на тръбопроводи разхождащи се по сградата напомнят на визията на близкия завод и допринасят за индустриалното усещане.

Автор


Боян Костадинов