Проект 45: Летище Варна

Десислава Парлапанска, ВСУ“Любен Каравелов“, ,


за проекта


АНАЛИЗ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ

В следващите 5 години град Варна ще претърпи огромна промяна в урбанистичното си развитие. Тази промяна ще бъде продиктувана от развитието на пристанищния терминал, който от своя страна ще привлече огромно движение на стоки и хора, развитие на града в сферата на  строителство и естествено транспортното развитие.

Интермодалния терминал Варна е сложна инфраструктура, съдържаща пристанищен комплекс, жп комплекс и разбира се развит авиационен терминал, които ще позволят ефективна, безопасна и качествена концентрация, преработка и пренасочване на товарите.

Вярвам, че този интермодален терминал ще повлияе осезателно на развитието на авиационния транспорт, като увеличи десетократно пътникопотока към града, не само от сезонни, чартърни, круизни и пътнически, но  и бизнес и товарни полети, както и полети обслужващи новозаселили се жители на Варна, вследствие очаквания икономически растеж.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ

Теренът се намира в зоната на съществуващото летище на Варна. Ще се използват съществуващата писта за кацане и излитане. Сградата на новия терминал на летището е ориентирана към съществуващите писти. Паркирането на леки коли и автобуси се осъществява от северната страна на терена.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Варна е уникален град и заслужава символ, който да я представя пред света.Летището е модерната порта към града - грандиозно, величествено, но същевременно светло, въздушно и  най-важното приветливо и дружелюбно. Проектирано е така, че да бъде разбираемо и достъпно. Усъвършенствано e не само като технология, но и по отношение на възприятие от пасажерите, ефективност и устойчивост.

В този опасен свят, сигурността на човек е най-важна. Стреса при пътуванията е огромен. Това се оказва проблем при проектирането на подобен тип сгради. Стриктното разделение на потоците- пристигащи, заминаващи и стриктното проверяване на хора и багаж, ще доведе до едно безопастно пътуване, без стрес и притеснение.

Добрите летища трябва да бъдат лесни за ориентация и разбиране. Когато човек може да проследи с поглед самолета, пистите и небето над себе си, той има природна вродена (естествена) ориентация.     

Проектираният терминал е за пътникопоток от около 1650 души час-пик и около 5.6 млн. пътника годишно. На апрон по задание са 11 самолета. Капацитетът е изчислен на базата на прогнозни стойности, включващи нарастването на населението на гр. Варна.

Основните потоци разделят летищния комплекс най-общо на две зони- заминаващи и пристигащи.

На кота + 6.50 м се осъществява основната дейност на терминала, зона заминаващи и публична зона. За да бъде летището уникално и вдъхновяващо за пасажерите, нивото на пътната инфраструктура е повдигнато с 1,00м над основното ниво на заминаващите. Чрез придвижване по рампи пасажерите имат възможността да обхванат с поглед и да се ориентират за предстоящото си пътуване. Вдъхновяваща е гледката от пешеходната зона на ниво 7,50м , където освен ориентация върху цялото летище, човек може да се любува и на спектакъла на излитащите и кацащите самолети. Невероятно е проследяването на организма - летище. След преминаване на цялата технологична зона сигурност, пътниците попадат от зона Земя (свободен достъп на публика) в зона Въздух (където всички хора и багажи са преминали през задължителен screening). Зона Въздух представлява луксозното лице на новия летищен комплекс. Тук са разположени търговските free shop зони, рекреативните зони и пространствата за изчакване пред гейтовете. Тук пътниците имат възможност да прекарат приятно, даже и при по-дълъг престой.

Проектирана е  контролна кула за контрол и координация на полетите в зоната на пистите.

Предвиден е паркинг с фотоволтаично покритие на четири нива от северната страна на сградата.

Конструктивно решение

Основната носеща конструкция на сградата ще бъде изградена от стомана. За покривното покритие предлагам метални панели, които ще се виждат отчетливо в пета фасада. Покритието на терминала е реализирано посредством система KALZIP, като послоен монтаж от топлоизолационни материали разположени над профилна ламарина.

Покривът е решен с метална пространствено прътова конструкция с максимално подпорно разстояние 56м. Това позволява лесно изпълнение и монтаж, както и безпроблемно провеждане на инсталациите.Подовата конструкция на кота +/-0,00 е стоманобетонна.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

Широкоплощния обем на сградата дава възможност за много ефикасно енергийно ефективно решение. При поставяне на отвори (клапи за естествена вениталация) на покрива може да се използва ефектът на слънчевия комин. По този начин се осъществяват големи енергийни печалби и икономии от електрическа енергия за венталация.

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ

Идеята за обемнопространственото решение на сградата е вдъхновена от постоянно усъвършенстващите се форми на аеродинамиката на лететалните апарати в световен мащаб, генериращи все по-голяма динамика във формите си.

Архитектурния образ е съвремнен и е обърнат към морската столица. Акцент е таванът и осветителните тела (светлинна инсталация) на летището, които отново с плавни, преливащи, форми, напомнят на вълните в морето. Направена е стоманена мрежа и на нея са окачени на различни височини продълговати лед осветителни тела . Светещите пръчки елегантно висят във въздуха и създават уникално допълнение на интериора.

Дизайнът на мебелировката създава комфортна среда и помага за осигуряване на бърза и лесна ориентация на посетителите.

Стремежът е да се  създаде една истинска модерна летищна сграда със знаков и запомнящ се архитектурен образ.

Сградата ще се възприема много отчетливо от високо, от въздуха, в пета фасада, при кацане и излитане на самолетите. Затова предвиждам и триъгълни вентилационни отвори в покривната конструкция като акценти и гръбнак на бъдещо летище. Това ще създаде един наистина уникален и запомнящ се образ на сградата, който ще бъде нейна естествена реклама. И ще направи връзката земя- въздух още по разпознаваема и близка до пасажера.

Считам, че общите площи, кафетата, магазините на второ ниво с погледа си към излитащите и кацащи самолети създават много приятно преживяване и ще бъдат естествена атракция на целия летищен комплекс.

Много бих искала летище Варна да се превърне в една мегаструктура, една интелигентна сграда-машина на 21 век, която със своята чиста и ясна композиция организира пространството и създава не само универсални възможности за експлоатация, но и най-вече изгражда една приятна среда за всички работещи и посетители.

Автор


Десислава Парлапанска