Проект 49: КОНЦЕРТЕН КОМПЛЕКС НА СОФИЙСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ

Иван Василев, УАСГ, София


за проекта


Сградата е разположена в столичния жилищен комплекс Гео Милев, в непосредствена близост до зала Универсиада и Националната музикална академия. Проектът предлага градоустройствено решение на целия квартал, заключен между булевардите Шипченски проход (на изток) и Цариградско шосе (на запад) и предвиден за обществено обслужваща зона съгласно ОУП на гр. София. Концепцията включва открито площадно пространство, развиващо се около ясно изявена надлъжна ос в направление успоредно на булевардите.
Изграждането на пешеходна хорда с голям капацитет осигурява контакта между съществуващата многофункционална зала и акустичния концертен център. Предвидени са обширни озеленени площи, формиращи зони за разходки и рекреация, а проблемите с транспортния шум (трамвай, автомобилно движение) и психологическото въздействие на трафика са елиминирани посредством смъкване на пешеходните площи на по-ниски нива по вертикала. Терасовидното решение позволява сепарация на отделните функционални подгрупи на площада и вмъкване на закрити търговски площи директно под главните публични трасета на горно ниво.
Комплексът е съставен от две акустични конертни зали, разположени островно в ажурен остъклен обем, обединяващ вътрешни комуникационни площи и обслужващи единици към залите. В органично разливащата се структура са поместени още: площи за постоянна експозиция на музикални инструменти (на партерно ниво), ресторант с 250 места, две по-малки заведения – кафе, бързо хранене и зона с литература и периодика на свободен достъп, интегрирана в площта на едното от тях.
Голямата зала е разположена откъм бул. Шипченски проход в плътна фибробетонна черупкова структура и доминира в обемно-пластичното решение на сградата. В градоустройствено отношение представлява репер-ориентир, а поради ключовата си локация - център на кривата на завиване на булеварда, е осигурена добра видимост от максимално разстояние и в двете посоки на движение.
Зрителските места наброяват 2300 и са структурирани в отделни компактни групи на партерно ниво и балконите. Аудиторията е решена в терасовидна wineyard конфигурация, позволяваща центрично разположение на сцената в залното пространство и интеграция на оркестъра в композицията като първостепенен елемент, осмислящ функцията й. Терасовидното поетапно изкачване към отделните балкони създава максимално кратки разстояния между зрителските места и сцената, засилвайки усещането за контакт между публика и изпълнители и спомагайки пълноценното съпреживяване на музикалната творба. – Ефект, търсен при почти всички съвременни зали за акустични изпълнения.
Партерите места са групирани в три сектора и се развиват концентрично около предната дъга на сцената, като формират основната ниска част – база на пластичната форма. Заедно с
подиума и орхестрата, те съставляват ядро, около което симетрично в ляво и дясно се разгръщат поредици от ложи и балкони, конзолно наддадени в залното пространство. Таванът представлява система от конкавни структури, разположени надлъжно по оста на помещението и развиващи се стъпаловидно в ляво и дясно, „отразявайки“ плановите очертания на терасите. Контурите на акустичният обем се контролират чраз подвижни погасяващи и рефлекторни панели с единична кривина, окачени за покривната конструкция. При необходимост от по-голям активен обем , се отварят до 6 шлюза, разположени на определени места в повърхнината на тавана, а пространството под покрива функционира като реверберационна камера.

Автор


Иван Василев