Проект 50: Мотокомплекс ‘‘Азироз‘‘

Иван Дюлгерски и Милена Александрова, УАСГ, София


за проекта


Идеята за проекта произлезе от съществуващите в района мотописти. След анализ и на ройона и територията се достига до извода, че мястото е подходящо за развиване на този вид спорт. Освен изграждането на мотокомплекса се създава и нова жилищна единиц, свързшаща съществуващите две села Подгумер и Войнеговци.

Релефът в района между селата Подгумер, Войнеговци, Гниляне и Световрачене е предимно равнинен. Четирите села са сравнително близо до София и имат директна връзка, както към скоростната отсечка на околоврътния път, така и към центъра на града.

Селата са почти изцяло разположени сред природата. В околността има няколко туристически исторически обекта, ккоито биха представлявали интерес за туристите. В района е подходящо създаването на еко пътеки в планината, в близост до малки реки и изворчета.

До селата достигат, както автобуси на градския транспорт на София, така и ж.п. линия. Селата са едновременно близо до големия град, но в същото време достатъчно отдалечени от яума и забързания живот-подходчщо място за създаване на нова жилищна единица.

Автор


Иван Дюлгерски и Милена Александрова