Проект 53: Предприятие за готово горно облекло

Мартин Петров, УАСГ, София


за проекта


Сградата представлява предприятие за готово горно облекло в Овча Купел София.

В основата на сградата стои изграждането на благоприятна работна среда, преплитаща отворени и затворени пространства, както и обосновяването набор от вътрешни градини.

Фасадата е изградена от алуминиеви ламели, които в зависимост от това коя част от сградата заграждат, било то отворено или затворено място, западна или източна фасада, вход или изход- се отварят и затварят. Това позволява реагирането на сградата според това в каква ситуация се намира, което я прави уникална на мястото което се намира, както и изгражда своят единствен и разпознаваем облик.

 В интериора са изградени набор от таванни ламели, които реагират на важността на определни точки в сградата като – асансьори, аварийни изходи, входове, изходи, мостове и т.н. Начина по които работи това е : създава се еднопосочна мрежа, следствие от онсовния поток на работници, която започва да се свива и разгъва в зависимост от въпрносите посочени точки. Това би допринесло до интуитивното навигаране в сградата и безпроблемното и олесенено насочване на работниците.

Сградата допълнително се облагородява, чрез 2 вътрешни градини, всякя от която със своя уникален облик. Дървените вертикални ламели в двете градини, имат своят определен характер, реагиращ на общата посока на погледа на хората вътре. Едноетажната градина има своите еднопосочни вертикални ламели, които се вдигат като завеса при входовете, а двуетажната градина – диагонални ламели, подсказващи не вертикалното развитие на градината.

Автор


Мартин Петров