Проект 56: Бизнес хотел

Надя Христова, УАСГ, София


за проекта


Бизнес хотелът се намира на комуникативна точка в централната част на град София - в ъглов имот , заключен между бул. “Шипченски проход” и ул. “Акад. Людмил Стоянов”. В процеса на проучване на квартала и намиращите се в околността сгради се стигна до извода, че не е търсено единство в архитектурния стил, при изграждането на облика на квартала. Това продиктува решението на проекта за Бизнес хотел да следва тази линията на контраст. Идеята за формата на сградата в план е продиктувана от намиращото се в същия квартал Министерство на външните работи. Петното за застрояване, отредено за хотел се доближава като пропорция и геометрия до това на МВнР. Деформацията, настъпила в чистата геометрия на плановото решение, е в резултат на уличната мрежа, която заключва имота за Бизнес хотел. При разработването на ситуационното решение е определен ясно автомобилният и пешеходният достъп до сградата. Пресичането на двата потока е в геометричния център на композицията, който е  освободен от всякакви други функции.  

Особено внимание е обърнато на запомнящата се визия на сградата  - ясно геометрично определен обем , който се подразделя на няколко по-малки с различна натовареност и функции -офис център , обществено-обслужващ блок и хотелска част. Така съвсем естествено се получава градация  на пространствата, която носи търсения ефект на динамика. Богатството на пространствата носи със себе си изобилие на усещания у посетителя. Чрез осигуряване на необходимите връзки между различните обеми и функции е гарантиран и задължителният контрол на достъпа. 

Още в началото идеята за обемно пространствено решение бе ясна - категоричен запомнящ се силует на сградата. Така с помощта на водещите функции, които трябва да съвместява сградата, и планово-геометричната  определеност се формира търсеният образ. За фасадното решение е използвано опростено чление, което да подсилва усещането за категоричност на обема. Външната обвивка на основните фасади е окачена фасада със стъклени и плътни панели. Растерът им е дава усещането за цялост на плоскостта. При останалите вторични фасадни повърхнини са използвани изцяло остъклени окачени фасади.  Стъклото като основно използван материал дава търсената ефирност и размиване на пространствата. Визуална близост на иначена отделените обеми. Решението се подсилва с богато озеленяване на прилежащите площи.

Автор


Надя Христова