Проект 57: Градска централна част на Своге

Надя Христова и Симона Чакърова, УАСГ, София


за проекта


Много градове в днешно време просто загубиха специфичния си облик и се унифицираха до банални градски улични и площадни пространства с бедно обзавеждане и едва ли не типизиран стилов образ. Масовият случай на тези градове доведоха до сивотата на бита и обезличаването на градската среда. Основната концепция на нашата задача е формирането на активни градски пространства с цел да се усвои наличния потенциал на територията на град Своге и да се задоволят очакванията и желанията на гражданите. В резултат на това предлагаме: нова транспортно-комуникационна схема за центъра на града, решение на централния площад, включващо обединяването му с пространството пред ЖП гарата, обновяване на съществуващата детска площадка и създаване на кът за юноши, изграждането на покритие над секторите за автобуси на автогарата и покрит пазар. В цялостната идея е заложено обединяване на отделните пространства чрез еднотипното им третиране. За целта се създава мрежа, изхождащата от съществуващите  сгради, която служи за основа на образуване на новите зелени и водни площи, членението на настилката и фасадното решение на сградите по продължението на главната улица на града.

Анализирайки съществуващото положение се забелязва разкъсване на градската тъкан - липсва комфорт при пешеходно и автомобилно движение. Преобладава наземното паркиране в цялата централна зона, наблюдава се лоша организация на пространствата пред гарата и автогарата.  Липсват композиция и обособени зони за отдих и мероприятия на площада. По протежение на главната улица няма хармония и единство при решението на фасадите на сградите.

За решение на комуникационните проблеми в централната градска част предлагаме преминаването на ул. Цар Симеон под централното площадно пространство. Там е устроен подземен паркинг, разполагащ с над 100 паркоместа, включително и такива за хора в неравностойно положение. Изходите от паркинга на горно ниво са разположени на ключови за новообособената пешеходна зона точки. Изграждането на паркинга и вертикалните комуникации към него са съобразени с действащите наредби. Основната идея на подземния паркинг е да освободи паркирането на наземното ниво, като по този начин ще се увеличи територията, достъпна само от пешеходци и ще се придаде нов облик на центъра на града.

Предвидена е и промяна в движението по ул. Цар Симеон от кръстовището и с ул. Васил Левски. То става двупосочно. С цел обслужване на търговските обекти е предвидена зона за престой отдясно на  улицата в посока към ЖП гарата. Вследствие на изграждането на подземното ниво ул. Ал. Стамболийски става тупикова с обръщало, като това не възпрепядства обслужването на сградите, намиращи се по нея. В зоната пред автогарата, паркирането по ул. Цар Асен се забранява.

Вдъхновението за нов облик на градския център е породено от природата, заобикаляща Своге. Водени от желанието за близост с околната среда създадохме динамично пространство в сърцето на града, зареждайки го с духа и формите напланината. Зелените площи са сякаш късове скали, внесени директно от близкото възвишение, за да облагородят и дадат нов живот на жителите и посетителите на град Своге. Изразителни, насочващи и естествени – това са формите по протежението на цялата улица. От мястото и за мястото. Създадената мрежа изхожда от съществуващите вече сгради и служи за основа на образуване на новите зелени и водни площи, членението на настилката и фасадното решение на сградите по продължението на главната улица на града.

Автор


Надя Христова и Симона Чакърова

Специалност: Архитектура