Проект 60: Пешеходен мост над бул. “Цариградско шосе”, София

Симона Гергова, УАСГ, София


за проекта


Проектът предствая концептуална разработка за озеленяване на бетонните конструктивни елементи на изградения пешеходен мост над бул. “Цариградско шосе” в гр. София.

            В сегашния си вид П- образните елементи от видим бетон предразполагат към локално повишаване на температурите в горещите летни месеци, акумулирайки толина през деня. Предложеното вертикално озелеяване би подобрило не само визуално-естетическите качества, но и микроклиматичните условия на пешеходния мост, който освен за придвижване на човекопотоци, съдържа и експозиционна площ. Интегрирането на растителност в тази инфраструктурна единица е особено подходящо, тъй като се намира над един от най-натоварените булеварди в столицата и би действало като “филтър”.

            Интегрирането на растителност в градската инфраструктура би допринесло с множество позитиви като :

- подобряване на локалния микроклимат

- повишаване влажнопстта на въздуха в горещите летни месеци

- пречистване на въздуха от фини прахови частици

- намаляване на парниковите газове

- подпомагане на биоразнообразието

- намаляване на шумовото замърсяване

- намаляване на ефекта на топлинния остров

- подобряване на визуално-естеттическите качества

НАСИЩАНЕТО на градската среда с рРАСТИТЕЛНОСТ е от основна важност за създаване и поддържане на здравословнен микроклимат. ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ решения, поддържащи и обогатяващи Зелената система на столицата ТРЯБВА да бъдат СТИМУЛИРАНИ, ДОПУСКАНИ и ИЗПЪЛНЯВАНИ.

ВЕРТИКАЛНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ не е просто бум в строително-инвестиционните инициативи в развитите държави по света. То вече е необходимост.

Така наречената ДИВА ЛОЗА (PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA) е най-удачният вариант за максимален резултат с най-малко вложени средства в конкретния случай. Няма нужда от допълнителна конструкция, тъй като разполага с приспособление за прикрепяне към съответната повърхност. Растението е бързорастящо, развива плътна листна маса, но е необходимо да се предвиди напояване, което безпроблемно би се постигнало със сондаж.

Тъй като бе даден пример от Франция с подобно инфраструктурно озеленяване, нека да направим и аналог при изпълнение със съответната система за вертикална градина. Двустранните повърхности биха се наситили с 15 000 растения, но автоматизираното напояване е задължително, както и допълнителната конструкция. Плътната листа маса и разнообразен растителен видов състав са позитив на този вид решение. 

Автор


Симона Гергова