Проект 61: Медиен център в град София

Симона Чакърова, УАСГ, София


за проекта


Локация и основни подходи

Медийният център е ситуиран в центъра на град София на  бул. Тодор Александров и бул. инж. Иван Иванов. Сградата разполага с два пешеходни подхода - основен откъм бул. Тодор Александров и втори откъм парка в задната част на имота. Именно наличието на тази зеленина в близост до сградата води до идеята тя да се “покатери” нагоре под формата на интензивно озеленени рампи.

Автомобилният подход е осигурен откъм бул. инж. Иван Иванов.

Според ОУП на Столична община, имотът попада в зоната на новия делови център на града.Съгласно него параметрите на застрояване се определят с ПУП И РУП, изготвени на базата на обемно-устройствени проучвания, одобрени от СОС.

Функционално разпределение

Функционално сградата е разделена на две зони от своеобразно образуваната между двата входа пешеходна улица.

Едната зона е обществено достъпна и включва обучителен център, медиатека и кафе-сладкарница.

В другата зона са ситуирани три телевизионни и едно радио студио с необходимите им обслужваши помещения, като те разполагат с контролиран достъп на публика и участници в съответните предавания.

В кулата, извисяваша се над основния обем, се помешават офиси, които обслужват съответната медия.

Рампите, заложени в основната идея за развитие на обемно-простанственото решение, водят до кафене с панорамна гледка към обкръжаващата територия.

Конструкция

Основният обем на сграда е решен с безгредова стоманобетонова конструкция. Поради наличието на няколко големи конзолни участъка са използвани гредостени, които да позволят реализирането им както и цялостното им въздействие в обемно-пространственото възприятие на сградата.

Кулата от своя страна е решена със самостоятелна конструкция. Тя представлява окачени етажи, които се носят от двете вертикални ядра. Самите етажи са изградени от стоманена конструкция и се окачат чрез въжета през предвидените за тях отвори.

Автор


Симона Чакърова

Специалност: Архитектура