Проект 63: Реконструкция на военноморско училище, Созопол

Таня Бангова, НБУ, София


за проекта


История

Остров Кирик има богата история. Смята се, че през Древността е имало светилище на Аполон със статуята на Каламид. През 1924 г. на острова започва строителството на военноморско училище с проект на архитект Н. Николов. През 2007 г. стопанисването на острова се прехвърля на МРРБ - с намарението той да се превърне в туристическа атракция.

Територия - на острова има 38 изградени масивни сгради с обща застроена площ над 10 хил.кв.м.

 

Градоустройствено решение

Остров Кирик придава на Созополския залив формата на подкова  и в предвид, че през летния сезон на територията на община Созопол има над 100 дни културни събития, това място естествено се превръща в едно от средищата на града и локация, където могат да акостират всички туристически кораби, понеже към настоящия момент гр. Созопол разполага само с рибарско пристанище.

Разглеждам острова като сцена на Амфитеатър и гр. Созопол, обърнат към тази сцена, на която се провеждат различни културни събития. В зоната на острова запазвам основните алейни мрежи. Реконструирам сградата на Военноморското училище,  редом с масивната учебно-административна сграда, като придавам различен облик на фасадите. Към старото военноморско училище добавям нов обем, който разширява функцията на зоната и предоставя възможност както за посещение на събития от културно-масов характер, така и за излизане на големите панорамни тераси на покрива,  налични и в двете сгради. Изравнявам новия обем с кота корниз на Военноморското училище, отново целящо постигане на хармония със силуета на съседната сграда. Между двете сгради се образува площадно пространство, което перспективно умишлено удължавам с моста, изнесен от площада. Съпътстващата функция на учебно-административната сграда налага изграждането на по-голям жилищен корпус.

 

Планово решение.

Новата сграда към Военноморското училище изпълнява функцията на Event център  (Галерия) с експозиционна част на второ ниво. Идеята за посещаемостта на мястото е, че трябва да се мине през сградата, за да имат възможност посетителите да разгледат разкопките, които се намират  на острова. Учебно-административната сграда в съседство ще запази своя основен характер на обучителен център, с учебни зали, лаборатории, ателиета и кабинети. Сградата ще има и корпус с обществени функции и възможност за широка туристическа посещаемост, като към него се предвижда да бъдат създадени места за отдих и почивка с пейки, ресторант, библиотека и др.

Архитектура на сградата

Конструкцията на новата сграда към старото Военноморско училище е скелетно-гредова от стоманобетон с окачена фасада и  I light панели от ново поколение, които имат способност да пропускат светлината. Идеята за формообразуването отворите напанелите във вълна, която визуално се развива в тях, придава на силуета на сградата ефирност, която нежно комуникира и синхронира с обема на старото Военноморско училище. Тази „вълна“ прелива във фасадните панели и на съседна сграда, като по този начин се създава симбиоза между двете сгради.

Автор


Таня Бангова