Проект 65: Музей на съвременната чешка архитектура

Тереза Жекова, УАСГ, София


за проекта


    Проектираната сграда за Музей на съвременната чешка архитектура се намира в жилищен квартал в Прага, на мястото на съществуваща мултифункционална сграда за хранене и развлечения, която е от съществено значение за жителите на района. Проектът на новата сграда има за цел да съчетае главната й цел – културно-образователна, с допълнителни функции, като по този начин да се превърне в социокултурен център, който да привчлича не само потенциални посетители на Музея, а и живеещите в околността.

  Основен принцип в изграждането на архитектурния образ е да се запази мащаба на средата – жилищен район, и балансът между свободни и застроени площи. Сградата се съобразява с терена, като по-голямата  й част - изложбените пространства, депозитът и паркингът са на подземни нива, а етажът с общодостъпните функции – кафене, библиотека, магазин и каси, са на етаж с достъп до озеленено поространство, ориентирано на юг. Главният вход е разположен от страната на големия булевард ( бул. Европска) и се осъществява през павилион, който помещава информация за музея и вертикалната комуникация към долните етажи.

  Формообразуването на надземните части създава усещането за сградата като естествено продължение на терена. По този начин покривът на Музея е превърнат в парково пространство, каквото липсва на района и се предоставя на жителите му. От страната на южната фасада има пространства за външни развлечения – експозиции ( във вътрешните дворове), места за сядане, мултифункционална зона за детски площадки, презентации и забавления.

  За да се запази връзката със съществуващата градина от другата страна на ул.Африцка, се предвижда нивото на улицата да се понижи, като по този начин се осигурява достъпът към паркинга, а над автомобилното движение да бъде изграден пешеходен мост, който да създаде непрекъсната физическа връзка между зелените пространства.

  Оганичният характер на надземните части на сградата е търсен и в интериора. Това се изразява чрез извитите вътрешни стени и минимизирането на прегради между отделните функционални звена, което създава усещането за ,,приливане‘‘ на пространствата от едно в друго.

  Вътрешни дворове, вкопани до нивото на изложбените пространства, осигуряват достъпа на есетствено осветление и подчертават връзката на сградата с околната среда.

 

Автор


Тереза Жекова