Проект 66: Реконструкция на търговската част на ,,Корона Палас“, Прага

Тереза Жекова, УАСГ, София


за проекта


Проектът представя вариант за реконструкция на част от вътрешните пространства на търговската част на ,,Корона Палас“ в центъра на Прага.

При анализа на съществуващото положение на пространството се забелязват два основни проблема. Единият е, че в пространство с малки размери вертикалната комуникация заема непропорционално голяма част- има два ескалатора и едно стълбище, което се отразява на качеството на използваемите пространства. Другият е, че помещението не се използва оптимално, има само търговски функции, а има потенциала да организира допълнителни такива за развлечение, с които да обогати набора от предлагани услуги и да привлече повече хора.

При конкретното решение веритаклната комуникация е минимизирана, като се освобождава повече място за социална комуникация – пространство, където посетителите могат да се социализират и контактуват помежду си. На Ниво 0 около стълбата се оформят два ,,джоба‘‘ – единият, по-малкият, е предвиден за експониране на произведения на изкуството, а другият е мултифункционална зона, която да се трансформира според нуждите –като изложбено пространство, кафене, място за презентации или прожекции.

Самата стълба е избегнат традиционният образ на права, свързваща различни нива, а се търси като централен скулптурен елемент, който оформя пространството композиционни и функционално. Стълбата има и допълнителни функции – уширенията на междинните площадки се използват като места за сядане ( площадка +0.45) и за малка експозиция      ( площадка +3.00). Така освен началната и крайната точка са важни и междинните точки и самото изкачване по нея.

Галерията на третия етаж следва логиката на стълбата и функциите на етажа – разширява се пред двата ресторанта, като така позволява изнасянето на маси и към атриумното пространство.

 

 

Автор


Тереза Жекова