Проект 72: Идеен проект Genh

Виктория Сакъзова, УАСГ, София


за проекта


Идейният проект „GENH”  представлява игрален дом, съставен от два функционално различни обема- игрална зала и вариете бар. Той е изцяло обвързан с историята на мястото и е жест към природната среда, градоустройството. Интерпретира генезиса на територията, а именно- бивша лятна къпалня, заобиколена от зелена площ, носеща развлекателна функция за хората. С развитието на инфраструктурата и по- конретно с разширяването на бул. „Т. Александров“ се разкъсва връзката на парковата среда и нейното значение се забравя. „GENH” има за цел да я възвърне и да хармонизира отново ситуацията. Архитектурната намеса е деликатна, произлизаща от идеята да не се натрапва хазартната функция на сградата. Обемната пластика е вдъхновена от потоците на движение, от преплитането и разминаването им. Достъпът до сградата се извършва рамповидно, от двете посоки- бул „К. Величков“ и от парка, съобразно пешеходните потоци. Осъществена е подземна връзка към него. Акцент в композицията е барът, чиято форма е извисена по вертикала и продължена по хоризонтала, насочваща и рамкираща собственото пространство на сградата. Така тя затваря своя подземен свят, аналогичен с типа околни сгради, а именно-затворен(пожарна, районно управление). Контрастиращ с това е покривът на игралната зала, който представлява рампа с озеленена площ и водно огледало, разкриваща развлекателната дейност на хората и интерпретираща парковото пространство.

  Ситуационният триъгълник, в който се намира сградата, е фланкиран от трите си страни с различни по тип застроявания- парк, обществени сгради и от юг- редови къщи. “Genh” предоставя на всяка страна прилежащата й функция- административната му част е насочена към обществените сгради, рекреационната- към ниското жилищно застрояване, а основното остъкляване и подход- към бул. „Т. Александров“. Проектът е съзкупност от минало и настояще, отразява в себе си изменението на средата и й дава единство.

  

Автор


Виктория Сакъзова