ФАСАДИ, ЦВЕТОВЕ, ХАРМОНИЯ

Благовеста Дименчева, Illinois Institute of Тechnology, Чикаго


за проекта


Във второто десетилетие на двадесет и първи век човечеството се опитва да обърне равностойно внимание на технологичния напредък, опазването на природните дадености и културно-историческите постижения, на вътрешно- личностното си развитие... Не съществуват маловажни теми, още по-малко, в контекста на настоящия конкурс - МАЛОВАЖНИ СГРАДИ. Това важи в най- висока степен за силно урбанизираните зони с новоизградени сгради във всички съвремени градове на планетата. Фасадите на сградите, застроени свързано или в близост една до друга, за да бъдат забелязани, трябва да носят силно, фрапиращо и уникално послание, различно и ново.

Digital fabrication- венецът на днешните дизайн- архитектурни гуру, създава фасадите на съвремените градове- абстракции, родени във въображението и материализирани в орбитите на компютърните програмни продукти. Архитектурата не е просто идея, функция, пространство. На повърхността е само 3D print, CNC machine products- дизайнерски фасади, визуални ефекти, смели и оригинални технологични решения. Иронията в случая е, че липсата на ансамбъл, на обединяващо урбанистично решение, прекалената индивидуалност, в крайна сметка създават хаотичност и дисхармония. Сборът на множество „уникални“ фасади е сбор на подобни такива. Запомнящи се докато погледът попадне на следващата...

И все пак, с респект към съвремените технологии, но и с известно „намигване“, настоящият идеен проект „стъпва“ на концепцията за Envelope Facade- фасада „опаковка“. Тя представлява метална структура, монтирана върху сградата, втора обшивка- опаковка пред оградните зидове и прозоречните отвори, независима от конструкцията и способа на изграждане на сградата. Закрепва се допълнително върху фасадите на изградената сграда. Пресдтавлява вид решетка от метални елементи, външна „щора“, позволяваща едновременно проникване на слънчевата светлина до помещенията в сградата и отразяване на топлината обратно навън, предпазвайки по този начин помещенията от прегряване. В същото време металните елементи позволяват неограничено разнообразие на форма и цветова обработка. В идейния проект предлагам няколко цветови варианта: оранжев- Urban, зелен- Eco,  син- Water. Възможностите са неограничени. Водещата идея е постигането на спокоен, хармоничен и некрещящ изглед, ненатрапчивост и възможност такава фасада да бъде поставена в контекста и средата на всякакъв  тип високо урбанизирана градска тъкан.

Автор


Благовеста Дименчева

Възраст: 22

Университет: Illinois Institute of Тechnology

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а