Проект 79: Художествена галерия

Елеонор Иванчева, УАСГ, София


за проекта


Проектът е разработван към дисциплината „Обществени сгради“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, 3 курс.
Представлява художествена галерия, ситуирана в гр.София, в паркова среда в непосредствена близост до бившата топлоцентрала на НДК- бъдещ център за изкуства и култура.

 Галерията служи за публично представяне на предмети, картини, скулптури, фотография и други обекти с художествена и културна стойност.

Архитектурен образ:
 

 Художествената галерия се състои от осем зали – пет експозиционни и три административни.

Отделните обеми са разделени на две групи, свързани чрез стъклен навес. Всяка от групите обеми проспериращо намалява от центъра към перифериите, което заедно с леко извитите форми създава усещане за хармония и вписване в околната среда. Прозорците са достатъчно високо разположени, за да не пречат при поставяне на експонати по стената, но също така да осигуряват нужното осветление и проветряване.

Първата група обеми, които са пет на брой, са предназначени за експозиционна част, като най-високият от тях играе ролята на просторно фоайе с гардеробна и пункт за информация и каса, следващите са външно отделени като четири различни обема, но вътрешно пространството е обединено с една непрекъсната ходова линия и обиране на чупките чрез направата на складове за експонатите, системата е пригодена за различни видове изложби– на картини, скици, скулптури, фотографии, което позволява да се правят както една голяма, така и няколко изложби на различни теми и с различна стилистика в зависимост от това колко пространство е необходимо, без да се смесват видовете изкуство.

    Втората група обеми е отделена за административна част. Първият от които е отделен за заведение – бар и кафене, с възможност за сядане, както вътре така и навън, осигурени са тоалетни за посетителите. В дъното се намира офисът, който има възможност да се ползва и като общ офис с няколко работни места.
Чрез разработената схема са избегнати традиционните концепции които убиват пространствата.

Цветово решение:

Всяка от залите чрез цвета си отговаря на различен стил в изкуството.

Акцентът на самата сграда са именно цветовете, които внасят усещане за свобода и весело настроение, привличаща вниманието на хората, отличаваща се, но и вписваща се в околната среда.
Тъй като фасадата трябва да бъде практически осъществима, за разработването на цветовата схема използвах каталога за фасадни цветове Baumit®, и текстурите от каталога Baumit® КреативТоп.
Цветовете са хармонично съчетани и се постигат с фасадна мазилка, като основният цвят е белият, чрез който се създава констраст и се засилва ефектът и яркостта на останалите цветове. Всеки от обемите е с различен набор от цветове, които се отличават и с различна текстура за всяка зала.
Като своеобразно продължение на формата се появява и озеленяването, което също е в различни цветове, различни видове цветя, за различните полета описани от отделните зали.
 

Автор


Елеонор Иванчева