Проект 91: Водно - атракционен парк

Есин Юсеинова, УАСГ, София


за проекта


Настоящият проект е разработка по дисциплината „Паркова и ландшафтна архитектура“ в УАСГ, трети курс. Представлява обновяване и допълване на съществуващия парк „Езерата“ в ж.к. Дружба 1 в София. Основната цел на заданието е превръщането му във водно-атракционен парк.
Цел:
Моята основна цел, проучвайки парка и неговите дадености, беше да го направя по-организиран, по-благоприятен за обитаване и по-интересен. Моментното състояние на средата не е толкова лошо, дори е приятно. Има нужда от обстойно реновиране на настилките и обзавеждането и допълнително озеленяване.
Основната намеса в парка се изразява в организиране на отделни кътове, които да останат хармонична част от цялото, но да дават нужната интимност и изолираност на ползвателите.
Съдържание на проекта:
Една главна алея обикаля целия парк, свързвайки главните подходи и основните функционални групи. Второстепенните алеи правят достъпа по-бърз и транзите и обогатяват алейната мрежа, давайки възможности за избор на маршрута и различни отбивки.
В парка има няколко зони за тих отдих – зона за плаж на широка площ, с непрекъснат декинг под различни форми – за сядане и лягане, зона за пикник, зони с цветя и пейки. Има две зони, обвързани с религия – около църквата и около параклиса. Те са обособени като тихи и спокойни зони.
Тъй като превръщам парка в едно по-атрактивно място в него има няколко по-шумни зони за забавление. Едно от тях е младежко заведение със зелен лабиринт. Точно до него се намира и скейт-парка със свободни форми и екстремни съоръжения. Като контрапункт на кафенето се явява ресторантът, който е точно срещуположен през езерото.
Главната атракция на този голям парк е езерото. Съответно новите водни игри за малки и големи са най-важната иновативност на моето решение. Организирани са в част от езерото, като е отделена и пречистена една част от него. Чистата вода с определно дъно позволява различни видове игри, при които падането във водата е безопасно. Разположила съм много различни и интересни игри – големи балони, в които децата влизат и се въртят по повърхността на водата. Различни състезателни линии – въжета, мрежи, надуваеми стъпки и други, са предназначени за всички възрасти. Има и малък воден килим с различни пръскачки, водни каскади и малки пролуки за по-малките състезатели.
На едно място с тези игри съм организирала и играта на суша, а имено детските площадки. Те са разделени в три групи, завъртяни около един център – дизайнерска чешма. Трите възрастови групи са на съответната изискуема площ с иновативни системи съоръжения, предназначени само за тази група.
Цялото обзавеждане на парка е решено в една стилистика. Търсила съм естествен вид и материали, тъй като въпреки средградското разположение, паркът е пейзажен и с много натурално звучене. Затова обзавеждането е изпълнено от дърво като основен материал и бетон като свързващ.

Автор


Есин Юсеинова