Проект 93: Кинегами

Александра Димитрова, Национална художествена академия, София


за проекта


„Кинегами” представлява инсталация предназначена за паркови пространства. По своята същност това е симбиоза между природа, механика и изкуство.

В ерата на дигиталното е важно да не забравяме пътя на прогреса довел до възможността всичко да е на един „клик” разстояние. Затова „Кинегами” ни припомня...

Чрез взаимодействие на природна среда –парк с водоем, и механика – воденичарско колело и зъбни колела се достига  до една висша форма на изразяване за човека – изкуството - киригами*.

Целите, които стоят в основата на „Кинегами” са възпитаване на чувство за приемственост и естетика, отговорност към околната среда, интерес към  възобновяемите източници на енергия, към историческото развитие и технологичния напредък. Проследявайки начина на  действие на инсталацията, лесно откриваме всяка от поставените теми в отделните  елементи.­­­

Водата стои в основата на съществуването на всички живи организми. Това е причината да избера водата като движеща сила. Тя е източник на енергия, която хората използват от векове.

Воденичарското колело, надявам се, все още познато на малки и големи, заедно със зъбните колела показва взаимодействието между отделните елементи и тяхната способност да  вземат енергия от природата, да я преобразуват в кинетична енергия и да я предават напред по веригата.

„Танцуващото” киригами - това е структура, вдъхновена от изкуството киригами и по-конкретно от модела „Двойна кухина”. Изградена е от долна подвижна плоскост, горна статична плоскост с изрези и цветни ламели с различна дължина. Всеки ламел е прикрепен към едната плоскост в едния си край и към втората плоскост в другия. При завъртане на подвижната плоскост ламелите се сгъват и издигат.  При всеки половин оборот на воденичарското колело, подвижната част от основата на киригами извършва четвърт оборот. Така  цветните ламели плавно преминават от хоризонтално  във вертикално положение, образувайки красива триизмерна композиция. При завъртането на воденичарското колело от 180о до 360о, киригами структурата се връща в началната си позиция. Това непрекъснато издигане и спускане на  ламелите в комбинация със стичащата се вода от всеки елемент създава илюзията за танц на вода, светлина, форма и цвят.

Не са случайни цветовете, които изграждат композицията. Нюансите и тяхната подредба напомнят дисперсията на светлината, както при образуването на дъгата, любима на всички  деца.  Още една причина, поради която „Кинегами” грабва погледа.

Когато говорим за обществена среда, е от изключително значение как ще повлияе нейния облик на обитателите и посетителите й. Основните цели при посещаване  на зелени площи и паркове от хората са релаксация, отмора и развличане от ежедневния стрес. Важно е да осигурим среда отговаряща на тези нужди.
Звукът на водата, плавните движения и хармоничните цветове, които изграждат характера на „Кинегами” имат доказано благоприятно действие върху човешката психика.

Със своето многообразие „Кинегами” предизвиква интераса на малки и големи. Магията се случва когато погледнем „голямата картина”. Тогава всеки може да открие нещо за себе си.

* Киригами - Японско изкуство, разновидност на оригами. За разлика от оригами, където се използва само сгъване на един лист хартия, при киригами се използва сгъване и рязане.

Автор


Александра Димитрова