Проект 96: Фен клуб

Есин Юсеинова, УАСГ, София


за проекта


Настоящият проект е разработка към дисциплината ,,Обществени сгради“ в УАСГ, трети курс. С него представям моята идея за визия на спортен фен-клуб, разположен по задание на ъглов имот между улица ,,Арх. Йордан Миланов“ и трамвайна линия №10.
Идея и концепция:
При проучване на околната среда, потока на хора и въздействието на пространството, установих, че въпреки интересното ситуиране, мястото не се използва, интензивността на потоците е малка и потенциалът му е изцяло загубен. В настоящия момент движението се развива около това пространство – по релсите и улицата, затова моята цел би била да насоча трафика по диагонала на имота. Затова разполагам сградата имено с вход от ъгъла, преход през диагонала и основни помещения с връзка към него.
Заданието изисква да се проектира споретен фен-клуб. Основният предмет в повечето спортове е топката. Затова, проучвайки различните видове, изведох основните елементи на топките. Така главният мотив, който приех, беше правилните петоъгъл и осмоъгълник от черно-бялата топка на нашето детство.
Архитектурен облик:
Сградата представлява отделни многоъгълни обеми, разположени около един стъклен четириъгълник, който има свързваща и преходна функция. Тръгвайки от правилния многоъгълник в план издигнат във височина, остявям техническите и помощни помещения с така получените форми. Останалите помещения, с по-важни функции разполагам в три отделни обема. Изложбена и многофункционална зали и бюфет са разположени в един обем, офиси и приемна – във втори, и вход – в трети. Техните обеми са покучени чрез движение – ротиране на правилната многоъгълна форма. Острите форми представят динамиката и движението във всеки един спорт. Спокойният стъклен проход прави климатизирана връзка между всички помещение и едновременно с това води към едно от най-значимите пространства – външния форум, където ще се случват голяма част от събитията.
Фасадно решение:
В духа на спорта, динамиката и сериозността на функциите, потърсих едно открояващо се строго и твърдо решение – видим бетон. Конструкцията се решава чрез стоманобетонни черупки. Правилното решение изисква сградата да се топлоизолира, затова най-ефективно ефектът „видим бетон“ се постига с една от най-атрактивните визии на Баумит КреативТоп. Комбинирам тази визия с триъгълни прозорци със стъкла в различни нюанси на синьото. (Фен-клубът е на отбор със син цвят.) Така едновременно се постига цветност и избягване от сивотата, но и запазване на хармоничността.

Автор


Есин Юсеинова