Проект 67: Изложбен център

Нонна Сомлева, НБУ, София


за проекта


Настоящият проект е за изложбен център, разположен в центъра на гр. София, зад Военния клуб и в близост до храм-паметник „Св. Александър Невски“ и църквата „Св. София“. Теренът е на изключително комуникативно място, а средата е наситена с история. Имайки предвид историческия контекст на средата, намесата в нея е умерена. На запад теренът граничи с ул. „Г.С. Раковски“, а на север с ул. „Оборище“. От кръстовището на ул. „Г.С. Раковски“ с бул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. „Оборище“ има около 2 метра денивелация, но теренът е изравнен, като са изградени подпорни стени по западната и южна част на имота.
В близост са разположени сградата на Московския институт, сградата на Светия Синод, паметника на Незнайния воин, Народното събрание, БАН, както и
Галерията за чуждестранно изкуство (Квадрат 500). Към прилежащия терен съществува геодезическа кула, която се запазва.
Сградата е ситуирана в северозападния ъгъл на имота, като контура на сградата на първо и второ ниво е паралелен на ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Оборище“. Сградата е на 3 нива + сутерен. На първото ниво са разположени голямото централно фоайе, гардероб, конферентна зала, информационна зала, 3 офиса, книжарница и кафе-бар. Главният вход е от север, а в близост до него е конферентната зала, която има поглед към „Св. Ал. Невски“ и към околната среда. Повечето функционални зони са отворени и формират едно голямо общо пространство. Книжарницата и кафе-барът създават общо пространство. Предвидени са и маси на открито в южната част, с поглед към кулата и Военния клуб. Предвидено е навън също да има възможност за организиране на изложби. Главната стълба е отворена и е част от интериора. Предвидено е изграждането на асансьор и аварийна стълба, осъществяващи връзката между четирите нива. Светлата височина на всеки един от надземните етажи е 3.80 м, а конструктивната 4.20 м. На второ и трето ниво са предвидени само експозиционни площи, които могат да бъдат аранжирани по различен начин, тъй като концепцията е за отворено пространство. Не е проектирана козирка над входа, тъй като вторият етаж от север и запад излиза конзолно с 4 м, и изпълнява тази функция. Контурът на последния етаж контрастира на долните два, като в посока юг действа като козирка над откритата зона на кафе-барът. Автомобилният достъп до подземното ниво се осъществява посредством рампа с наклон 10% от ул. „Г. С. Раковски“. В сутерена са разположени складови площи, помещения за персонал, площи за обработка на експонати, лаборатория, технически помещения и паркоместа за служители и посетители на обекта. Светлата височина е 3.00 м, а конструктивната – 3.40 м. Конструкцията на сградата е стоманобетонна, а външните стени са тухлени, облицовани с варовикови плочи (60 х 120 см). В подобна историческа среда, считам за правилна употребата на естествен материал за фасадата. Осигуряването на естествена дневна светлина се постига чрез окачените фасади, като всяка една от тях е с един и същи растер и с височина 2.40 м. Височината на сградата е 13 м, като не надвишава височината на кулата, която е 15 м. Цялостната концепция на проекта е наличието на отворени пространства в интериора, визуалната връзка със средата и умерената намеса в силуета на мястото.

Автор


Нонна Сомлева

Специалност: Архитектура