Проект 99: Кафене „Green line"

Надя Христова, УАСГ, София


за проекта


Идеята за създаването на проект като кафене „ Green lines” идва от забързаното градско ежедневие и търсенето на място за кратък отдих в обедната почивка например. Решението може да бъде това кафене, което отлично би се вписало както в идеален център , така и в крайния квартал.
Търсените и най-характерните елементи са декоративните стъклени преградни панели, сепариращи отделни маси. Тези панели са аналогия на стръкове трева, израстваща от пода на заведението. Точно както при тревата отделните части нямат еднаква широчина и височина.  Други препратки с природата е надлъжната стената зад общото меко сядане.  Тези два елемента са най-активно действащи в пространството на кафето.
Останалите елементи – маси , столове и меко сядане са в неутрални тонове, за да не се претрупва и натрапва мястото. Акцентирано е единствено на бара и най-вече на геометрията му. Там е продължената темата за линиите в пространството , но тук те са с променлива геометрия, което е препратка към забързаното ежедневие на градския човек. Основен материал при изграждане на композицията на бара е дървото.
Естествено предложената композиция е само вариант на разпределение на основните елементи. Oпцията за верига кафенета „Green lines” е напълно осъществима чрез употребата на основната номенклатура / декоративни преградни панели, столове, маси и бар/.
Така сюжетът в пространството би се запазил. Времето, прекарано в кафенето трябва да е като буферно – разкъсно между градския делник и уикенда сред природата. В същото време там да се намери баланса между двете коренно различни преживявания.

Автор


Надя Христова