OUTPLAY the lost space / НАДИГРАЙ изгубеното пространство

Проектът е разработен по повод конкурс за обновяване на “изгубени пространства” в Калгари, Канада и е спечелил почетна награда., УАСГ, София


за проекта


„Творческото място за игра е само наполовина творческо пространство; то също е творческо поведение. А ние променяме поведението си, променяйки заобикалящата ни среда.“                                                                                                   

 Джей Бекуит, 1973
 

Ние пътуваме.
Ние се движим из заобикалящата ни среда.

В Калгари транспортната система поставя приоритет на личните автомобили, често пренебрегвайки нуждите на пешеходците и велосипедистите. Пространствата в града и особено по­отдалечените от централната му част са лишени от човешки мащаб.
Целта на проекта е да трансформираме едно от тези „изоставени” или дори „изгубени” пространства в място наситено не само с функция, но и създаващо една социална и комфортна среда. Избрахме такава ситуация, където на пешеходците им се налага не само да преминат, но и да изчакат – място, съчетаващо главен път, железопътна линия, пешеходен надлез и автобусна спирка.
“Като направим кварталите по­удобни за преминаване, осигурявайки автобусни заслони, пейки, приятна и безопасна пешеходна среда, това може да доведе до увеличаване на хората, използващи градски транспорт и да поощри позитивни взаимоотношения между членовете на общностите.”  ­ Доклад за устойчиво развитие на град  Калгари, 2015.

Ние творим.
Първо променяме заобикалящата ни среда, а после тя променя нас.

Транформираме зоната, използвана от пешеходците, като създаваме човешки мащаб  чрез елементи с естетичен дизайн. Интегрираме съвременна площадка за игра към автобусната спирка. Намесата в средата е осъществена посредством използването на местен дървен материал, тъй като една от основните задачи на проекта е да предоставя устойчиво решение. С цел подобряване престоя на чакащите автобуса е формиран заслон към съществуващата автобусна спирка, предвидено е  нощно осветление, и достъп за хората в неравностойно положение. По протежение на пешеходния мост е предвидено озеленяване служещо и като преградна стена към неатрактивната и шумна част на шосето.

Ние играем.
Градът е нашата площадка за игра.

Играта за възрастните е времето, в което могат да излязат от релсите на ежедневието и да мислят творчески. Фокусът при играта е върху опита и преживяването, а не в постигането на определена цел. Тя поощрява непринудена комуникация между хората, увлечени от общите предизвикателства.  Няма нужда действието да има някакъв по­различен смисъл от забавление, добро прекарване или просто „надиграване“ на чакането за автобуса.

Автор


арх. Ана Дядкова, арх. Михаил Димитров, арх. Симона Кабадова (УАСГ) арх. Стамена Славова, Стойко Енчев (УАСГ)