КОНЦЕРТНА ЗАЛА, СОФИЯ

Ваня Банчева, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


За формирането на концепцията за концертна зала разглеждаме квартала, в който се намира парцелът, като общ организъм, в който еднопосочно преливат две противоположни събития: отдаване на труд и получаване на духовна храна. Така разгледан, кварталът приема своят представителен фронт откъм бул. „Шипченски проход“. Лицето на квартала е линия на места със собствена гравитация. Те са културно наситени и хората ги посещават, за да вземат нещо за себе си от тях. А сградите на делника са отрицателно заредени, тъй като хората отиват там, за да дават от себе си всеки ден. Така положително заредените места привличат и притеглят към себе си. Това налага сградата на концертната  зала да има  собствена гравитация, свое поле на привличане, което води до изразената й интровертност, а също и до натрупването на “културни слоеве”, посредством силови линии към нея. В резултат на тази привличаща сила, слоевете на сградата се осукват  около общ гравитационен център. В следствие на натрупването, точката на центъра прераства в ос, която се накланя в противоположната посока на зала “Универсиада”, поради еднородните им заряди с концертната зала и  тяхното взаимно отблъскване. Това отблъскване поражда едно неутрално поле между двете зали, подходящо за разполагане на площад, обслужващ и двете положително заредени места. Характера на растителността на площада напомня силови линии на опън и отблъскване между положителните полюси на лицето на квартала.

На функционално равнище сградата на концертната зала е изградена на две нива и подземен паркинг. Партерното ниво е осветено допълнително с вътршни дворове.

А слоевете на сградата се използват като тераси, обвързани с функциите в нея. (разрез)...

Залата има партер, разделен на две нива, един заден и два странични балкона и тераси, обикалящи сцената и градиращи във височина. Партерът и задният балкон са достъпни за хора с увреждания.

Натрупването на слоеве си личи и в интериор. Поради силата на привличане залата нараства навътре към себе си. Тази интровертност е подчертана от извитите навътре повърхнини на тераси, балкони и стени.  Осукването също е пресъздадено с терасите около сцената.

 

Автор


Ваня Банчева

Възраст: 23

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а