Проект 16: Underground Sofia

., Нов български университет, София


за проекта


Представяме ви проектно решение за Градската градина на София.Тя е ключово място за столицата и е ситуирана  в центъра на града. Забиколена е от сгради със запомняща се история и впечатляваща архитектура. София е град с богата и древна история, която не трябва да бъде пренебрегната и забравена. С идейния си проект за „Underground Sofia“  ние се опитваме да проследим развитието на столицата от периода в който все още е  била наричана „Улпия Сердика“ до днес. Целта на проекта ни е да припомним на обществото древните традиции по съвременен начин като създаваме галерия на открито, достъпна за всеки. Дизайна на подземните галерии цели да осъществи връзката между миналото и настоящето, напомняйки че народ без история е като дърво без корени.

  Наша основна цел е да обърнем внимание на всеки един фактор, който указва влияние върху връзката между терена и обществото.  В нашето проектно предложние се съобразяваме както с метереологичните условия, така и  с потока от хора, автомобили и от местоположението на парка спрямо града.

   Цялостната концепция на проекта е всеки един, попаднал в градската градина, да усети три различни емоции, съчетавайки ги в едно цяло  преживяване. С влизането в негатив ние подсилваме идеята за забравената история, която ще бъде представена зад стъклени стени и по този начин ще бъде достъпна за всеки един посетител на парка. Нашият проект предоставя условия за достъп от всякакви възрастови групи както и за хора в неравностойно положение. Всеки един ще може да  изпита чусвство за уединеност, комфорт и спокойствие. С подземната част на градината ние предоставяме възможността, хората да се докоснат до разкопките, разкриващи развитието на града и подземията на мавзолея на Георги Димитров. На нивото на терена се осъществява връзката с околната среда и социалния живот. В проекта сме предвидили както обновяване на старите съоражения (като например мястото за игра на шах), така и нови.  В проектното си предложение ние предвиждаме и два пешеходни моста, които да се простриат над „Галерията на открито“. Пешеходците ще изпитват чувство за свобода и ще имат възможност да се наслаждават на експонатите и отогре.

   С проекта си ние оставяме и възможността за развитие на градината и в бъдеще, било то с обогатяване на експонатите в музейната и част или с развитието на социалния живот. Проектното ни решение поставя основите за развитие на градската градина, но и оставя възможността за бъдеща промяна. 

Автор


Aлександрина Стойкова, Елица Тодорова

Университет: Нов Български Университет, София